+38 (044) 581-79-54

Актуальные вопросы избрания членов наблюдательного совета и независимых директоров

Савенко Руслан Васильевич

юрисконсульт Юридической компании «Би эн Си»

 Яким чином  проводиться кумулятивне голосування при обранні членів наглядової ради та незалежних директорів, окремими бюлетенями чи  одним?

Нормами ч.3 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Ч.2. ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Таким чином, станом на сьогоднішній день у відповідності до діючої редакції Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із використання бюлетеня для голосування, у якому має буди відображено усіх кандидатів у члени наглядової ради. Тобто, виготовляється один бюлетень для всіх кандидатів у члени наглядової ради, а не по окремому бюлетеню для кожного кандидата у члени наглядової ради.

Разом з тим, необхідно відмітити, що 01.05.2016 року набудуть чинності зміни до Закону України "Про акціонерні товариства".

Так, з 01.05.2016 року обрання членів наглядової ради матиме такі особливості.

У відповідності до ч.5 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Таким чином, із 01.05.2016 року принципи обрання членів наглядової ради щодо кількості бюлетенів не змінюються. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із використання бюлетеня для голосування, у якому має буди відображено інформацію про кожного кандидата у члени наглядової ради. Тобто, виготовляється один бюлетень для всіх кандидатів у члени наглядової ради, а не по окремому бюлетеню для кожного кандидата у члени наглядової ради. Для незалежних директорів окремий бюлетень не виготовляється. У бюлетені для голосування має бути відображено чи є кандидат незалежним директором.

Чи потрібно вносити зміни до Статуту в цьому році. Якщо закон вступає в силу з 1 травня 2016 року, а чергові збори проводяться до 30 квітня 2016 року?

Редакцією Закону України "Про акціонерні товариства", яка буде діяти із 01.05.2016 року, а також законом, яким внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", не встановлено строку або терміну приведення статутів акціонерних товариств у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції від 01.05.2016 року.

Разом з тим, у разі прийняття рішення «Про внесення змін до статуту» на чергових загальних зборах у 2016 році необхідно буде протягом 3-х днів повідомити про це державного реєстратора. Державну реєстрацію змін до статуту АТ, що містять нововведення, можна буде здійснити після 01.05.2016 року.

Якщо АТ буде вносити змінидо Статуту, що передбачають щорічне обрання наглядової ради, у 2016 році, чи може товариство обирати наглядову раду аж у 2017 році?  

Згідно ч.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 (обрання членів наглядової ради) і 18 (прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради) ч.2 ст.33 цього Закону.

Таким чином, на чергових (річних) загальних зборах акціонерів, які відбудуться у 2017 році, необхідно буде переобирати склад наглядової ради.

Процедура обрання членів наглядової ради акціонерного товариства чітко визначена у Законі України "Про акціонерні товариства" та не прив’язується до положень статуту акціонерного товариства.

Таким чином, обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства", незалежно від того вносились зміни до статуту акціонерного товариства, чи ні.

Якщо АТ буде вносити змінидо Статуту, що передбачають щорічне обрання наглядової ради, у 2016 році, а 2017 році не обере наглядову раду, які санкції будуть застосовані до товариства?

Редакцією Закону України "Про акціонерні товариства", яка буде діяти із 01.05.2016 року, а також законом, яким внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства", не встановлено строку або терміну приведення статутів акціонерних товариств у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції від 01.05.2016 року.

Чинним законодавством України санкції за не приведення статуту до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також за не обрання членів наглядової ради не передбачені.

Правові наслідки:

  1. щодо статуту – статут буде діяти в тій частині, в якій не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства".
  2. наглядова рада – згідно абз.2 ч.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" після 30.04.2017 року повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Крім того, з 01.05.2016 року посилюється контроль акціонерів за діями товариства через лояльних або підзвітних акціонеру членів наглядової ради (незалежних директорів).

Так, ст.56 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає, що у публічному акціонерному товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради акціонерного товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Також вказується на те, що наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

Контакты

Глава объединения

Гарагонич Александр Васильевич 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергеевич 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, г. Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 3, офис 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"