+38 (044) 581-79-54

Арест недвижимого имущества на основании определения об обеспечении иска

Гарагонич Александр Васильевич

директор Юридической компании «Би эн Си»,
кандидат юридических наук, адвокат

Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії  провадження  у  справі, якщо  невжиття таких заходів може утруднити  чи  унеможливити виконання рішення господарського суду.

На практиці досить часто виникають питання щодо способу практичної реалізації заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на нерухоме майно.

Аналізуючи законодавство та узагальнюючи судову практику з цього питання, можна умовно виокремити три основні варіанти виконання ухвали господарського суду про забезпечення позову у разі накладення арешту на нерухоме майно

 I ВАРІАНТ – шляхом прямого звернення до органу державної реєстрації.

Відносини пов’язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулює Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 р., нова редакція якого набрала чинності з 01.01.2016 р.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

Згідно ст. 2 заявником є орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження, особа, в інтересах якої встановлено, змінено або припинено обтяження, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення обтяження речових прав.

Процедура проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення визначена Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (далі – Порядок).

Відповідно до ч.1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є:

1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;

2) нотаріус;

3) державний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

Відповідно до цього Порядку для проведення державної реєстрації обтяжень заявник подає до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріусавідповідну заяву. Згідно п. 9 разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, та документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та / або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Згідно п. 7 Порядку моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних заяв. Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.

Відповідно до п. 18 Порядку за результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

Згідно ч.2 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» плата за державну реєстрацію обтяжень у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,05 розміру мінімальної заробітної плати (68, 90 грн.) ; за державну реєстрацію обтяжень протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (689, 00 грн.);

Таким чином, подавши до органу державної реєстрації заяву, оригінали ухвали про забезпечення та квитанції про сплату адміністративного збору, може бути накладено обтяження на об’єкт нерухомості протягом 2 год. або 24 год. залежно від розміру сплаченого адміністративного збору, що підтверджується інформацією спеціаліста Державної реєстраційної служби України з гарячої лінії щодо питань діяльності Укрдержреєстру.

II ВАРІАНТ – відкриття виконавчого провадження

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 17 Закону України «Про виконавче провадження» ухвали судів у випадках, передбачених законом, є виконавчими документами та підлягають виконанню органами державної виконавчої служби.

Статтею 115 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"

Слід зазначити, що підстави для відкриття виконавчого провадження визначені статтею 19 Закону України «Про виконавче провадження». Так, відповідно до частини першої державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зокрема, за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо ухвала суду підлягає негайному виконанню, державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження документа і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

Під час виконання ухвали суду про вжиття заходів забезпечення суду дотримуються загальних правил виконавчого провадження, визначених Законом України «Про виконавче провадження».

Згідно ч.2 ст. 28 вказано, що виконавчий збір не стягується за виконавчими документами про накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог. Тобто на сьогодні ухвала як виконавчий документ за ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» є підставою для відкриття виконавчого провадження.Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець подає до органу державної реєстрації заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо об’єкта нерухомого майна.

Таким чином, законодавством України передбачено можливість виконання ухвали про забезпечення позову виконавчою службою України, однак у разі неналежного виконання службових обов’язків державним виконавцем процедура внесення обтяження нерухомого майна до Державного реєстру може затягнутися.

III ВАРІАНТ – вжиття заходів по забезпеченню виконання ухвали судом, що встановив обтяження

Згідно п.1 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заявником є орган державної влади, його посадова особа, якими встановлено, змінено або припинено обтяження.

Відповідно до Порядку для проведення державної реєстрації обтяжень заявник подає до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріусавідповідну заяву. Згідно п. 9 разом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, та документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та / або внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Згідно п. 7 Порядку Порядку моментом прийняття заяви вважається дата і час її реєстрації у базі даних заяв. Під час формування та реєстрації заяви у базі даних заяв уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріус або його помічник встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу.

Відповідно п. 18  Порядку за результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.

Таким чином, законодавством України передбачено реєстрацію обтяженняорганом державної влади, яким було встановлено обтяження щодо нерухомого майна, в даному випадку судом, однак не встановлено чітко визначених обов’язкових строків звернення такого органу до державного реєстратора, що в цілому може затягнути процес реєстрації такого обтяження.

Контакты

Глава объединения

Гарагонич Александр Васильевич 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергеевич 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, г. Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 3, офис 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"