+38 (044) 581-79-54

О законности требований местных советов повышения арендной платы

Шевчук Петр Васильевич

руководитель Западноукраинского регионального офиса
Юридической компании «Би эн Си», адвокат

Для зміни умов договору оренди земельної ділянки, сторона, яка вважає за необхідне змінити договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором, а при недосягненні згоди між сторонами щодо змін договору заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду ( ст. 188 Господарського кодексу України).

Аналогічне положення містить ст. 30 Закону України «Про оренду землі», згідно з якою зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін; у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Згідно з приписами ст. 288.4 та ст. 288.5 Податкового кодексу України, розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, з врахування того, що річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

Згідно приписів ст. 289.1 Податкового кодексу України для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок, яку здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. Враховуючи індекс споживчих цін за попередній рік, даний орган  щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

Так, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру встановила, що коефіцієнт індексації нормативно грошової оцінки земель станом на 01.01.2016 р. становить 1,433 (http://land.gov.ua/info/derzhheokadastr-povidomliaie-pro-znachennia-koefitsiientu-indeksatsii-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemel-za-2015-rik/).

Відповідно до абз. 4 п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу України коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Таким чином, враховуючи, що за попередній рік нормативна грошова оцінка землі становила 1 140 946,00 грн., то в 2016 році вона буде становити – 1 634 975,62 грн.

Згідно з приписами ст. 144 Конституції України, а також Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування, в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території, і в разі прийняття відповідним органом рішення про внесення змін щодо ставок орендної плати за земельні ділянки та затвердження нових коефіцієнтів, які застосовуються в розрахунку орендної плати за земельні ділянки, повинні бути враховані при обчисленні розміру орендної плати.

Таким чином, у разі прийняття відповідним органом рішення про внесення змін щодо ставок орендної плати за земельні ділянки, вимоги місцевої ради щодо підвищення орендної плати є законними і такими, що підлягають обов’язковому виконанню. 

Контакты

Глава объединения

Гарагонич Александр Васильевич 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергеевич 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, г. Киев, Оболонская набережная, 7, корпус 3, офис 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"