+38 (044) 581-79-54

Щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб

 Гарагонич Олександр Васильович

 директор Юридичної компанії «Бі ен Сі», кандидат юридичних наук, адвокат

До 25 травня 2015 року юридичні особи повинні подати державному реєстратору дані про своїх кінцевих власників.

Такий обов’язок встановлений Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" від 14.10.2014 року  №1701-VII (надалі — Закон).

У відповідності до п.2 розділу ІІ Закону юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Ч.1 ст.1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (чинної станом на 25.11.2014 року) визначено, що терміни "істотна участь" та "кінцевий вигодоодержувач" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

З урахуванням вищенаведеного, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, мають до 25.05.2015 року подати державному реєстратору реєстраційну форму №4 із зазначеними відомостями про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа.

Неподання інформації про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч.5 ст. 16611 Кодексі України про адміністративні правопорушення).

 Разом з тим, 07.02.2015 року припинив свою дію Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у зв’язку із набранням чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2014 року №1702-VII (надалі — Закон "Про запобігання").

Таким чином, станом на 07.02.2015 року чинним законодавством України поняття "кінцевий вигодоодержувач (вигодоодержувачі)", зобов'язання щодо розкриття інформації про якого передбачено Законом, змінено на поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)".

У відповідності до п.20 ст1. Закону "Про запобігання" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Як наслідок, виникла колізія коли законодавством визначено обов’язок розкрити інформацію про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), тоді як визначення поняття "кінцевий вигодоодержувач (вигодоодержувачі)" відсутнє в законодавстві.

Однак, поняття "кінцевий вигодоодержувач (вигодоодержувачі)" в редакції Закону від 14.10.2014 року та поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" в редакціїЗакону "Про запобігання" від 07.02.2015 року ідентичні.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"