+38 (044) 581-79-54

Здійснення розрахунків в іноземній валюті по операціям з акціями

14 листопада 2013 року

Савенко Руслан Васильович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Відповідно до положень статті 192 Цивільного кодексу України законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України — гривня. Іноземна валюта теж може використовуватися, але тільки у випадках і в порядку, установлених законом.

Статтею 524 Цивільного кодексу України передбачається, що зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Статтею 533 Цивільного кодексу України визначено, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції як вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав.

Згідно пункту 1.5. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється, якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є іноземний інвестор (ця норма стосується лише операцій, що здійснюються через інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку з метою проведення іноземних інвестицій в Україну і повернення іноземних інвестицій, доходів, прибутків та інших коштів, одержаних іноземним інвестором від здійснення іноземних інвестицій в Україну, у тому числі від спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи).

У відповідності до пункту 3.1. Постанови Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» дані випадки застосовуються при поверненні іноземних інвестицій, які здійснюються: резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті на інвестиційний рахунок іноземного інвестора або на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку; резидентом з поточного рахунку в національній валюті на інвестиційний рахунок в національній валюті іноземного інвестора; іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в іноземній валюті на власний рахунок за межами України.

При цьому, інвестор має надати банківській установі всі документи, що підтверджують факт реєстрації такої іноземної інвестиції, оскільки незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством України.

Здійснення інших операцій між резидентом та нерезидентом по договорам купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів здійснюється виключно при наявності індивідуальної ліцензії НБУ.

Порядок та умови видачі Національним банком України резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу регламентується Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483.

У відповідності до Закону України «Про режим іноземного інвестування» ТОВ «Стоун Капітал» виступає у якості іноземного інвестора.

Згідно статті 11 Закону України «Про режим іноземного інвестування» у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в іноземній валюті на власний рахунок за межами України.

Таким чином, розрахунки між резидентом та нерезидентом по договорам купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів можуть бути здійснені як у національній валюті - гривні, так і в іноземній валюті за умови обов’язкового надання всіх документів, що підтверджують факт реєстрації такої іноземної інвестиції, а сам нерезидент має право повернути свої інвестиції у валюті інвестування в сумі фактичного внеску без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій формі в порядку статті 11 Закону України «Про режим іноземного інвестування».

Для оформлення операції купівлі-продажу акцій та перерахування коштів в іноземній валюті резидентом з поточного рахунку на інвестиційний рахунок іноземного інвестора у резидента має бути відкритий мультивалютний рахунок, а у інвестора інвестиційний рахунок.

Резидентом надаються наступні документи:

- Паспорт;

- Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- Заява про купівлю іноземної валюти;

- Договір купівлі-продажу акцій АТ.

Документи, що надаються іноземним інвестором:

- Договір, за яким інвестор придбав акції АТ;

- Довідка з банку, що підтверджує надходження інвестицій в Україну;

- Довідка про відкриття інвестиційного рахунку;

- Swift повідомлення по надходженню інвестицій в Україну;

- Копії Установчих документів інвестора;

- Виписка про стан рахунку у цінних паперах інвестора;

- Копія статуту АТ.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"