+38 (044) 581-79-54

Щодо зазначення в статуті кількох адрес юридичної особи

20 січня 2014 року

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі», кандидат юридичних наук, адвокат

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

За місцезнаходженням юридичної особи визначається місце виконання зобов'язання (стаття 532 Цивільного кодексу України), підсудність спорів, місце сплати податків тощо. Місцезнаходженням юридичної особи визнається місцезнаходження її органу - при цьому не вказано якого саме органу - виконавчого органу чи загальних зборів, або наглядова рада. Звичайно під органом розуміється виконавчий орган - одноособовий (директор) чи колегіальний (правління).

При цьому місцезнаходженням юридичної особи може бути місцезнаходження особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Відповідно до частини 2 статті 92 Цивільного кодексу України юридична особа може набувати цивільні права та обов'язки і здійснювати їх через своїх учасників.

Закон України «Про акціонерні товариства» не містить жодних положень та вимог щодо місцезнаходження акціонерних товариств.

Статтею 4 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачається, що установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Також відповідно до частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб а фізичних осіб-підприємців» у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Отже, одним із обов’язкових реквізитів статуту юридичної особи має бути її місцезнаходження.

Однак чинним законодавством України не передбачається можливості зазначення в установчих документах юридичних осіб двох адрес та не передбачається такого поняття, як юридична адреса.

Крім того, при зазначенні двох адрес можуть виникнуть складнощі з державною реєстрацією змін до установчих документів у реєстраційній службі та взяттям на облік платника податків податкових органах.

Виходячи з вищенаведеного, у статуті господарської організації не може зазначатися двох адрес місця знаходження юридичної особи.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"