+38 (044) 581-79-54

Щодо обов’язковості переукладення договорів при перетворенні юридичної особи

11 липня 2014 року

Кожух Максим Сергійович

виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі», кандидат юридичних наук, адвокат

У відповідності до ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Перетворення юридичної особи згідно ст. 108 ЦКУ має наслідком зміну її організаційно-правової форми, в результаті чого до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи (в тому числі і право та обов’язок користуватись умовами договорів із своїми контрагентами та виконувати попередньо заключні договори), при чому підприємство яке реорганізується не ліквідовується, а лише змінює свою організаційно-правову форму, при цьому за ним залишається попередній код ЄДРПОУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 651 ЦКУ зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Частиною 1 ст. 652 ЦКУ також передбачено, що договір може бути змінено у випадку суттєвої зміни обставин, якими сторони керувалися під час укладання договору.

Згідно із ст. 188 ГКУ сторона, яка вважає за необхідне змінити договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні за договором. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну договору, у 20-денний термін після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

Відповідно до ст. 654 ЦКУ зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ч. 4 ст. 188 Господарського кодексу України у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

При зміні найменування юридичної особи суттєва зміна обставин відсутня. Таким чином, змінювати договір у зв’язку із зміною найменування однієї із сторін цього договору не потрібно. Внесення до договору змін у такому випадку здійснюється суто за добровільним бажанням обох із сторін, або у випадку, якщо така умова безпосередньо прописана у самому договорі і зобов’язує сторони вчинити дії по внесенню змін до договору чи є підставою для односторонньої відмови від договору з іншої сторони.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"