+38 (044) 581-79-54

Доручення виконання заповіту

26 вересня 2014 року

Федоришин Олександр Олександрович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі, кандидат юридичних наук, адвокат

Відносини з доручення виконання заповіту регулюються ст.ст. 1284, 1286-1295 ЦК України, а також Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.

Заповідач може доручити виконання заповіту фізичній особі з повною цивільною дієздатністю або юридичній особі – виконавцеві заповіту (ст. 1286 ЦК). Виконання заповіту може бути покладено на одного із спадкоємців або на особу, яка не є спадкоємцем за заповітом.

Якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо особа, яка була ним призначена, відмовилася від виконання заповіту або була усунена від виконання заповіту, спадкоємці мають право обрати виконавця з числа спадкоємців або призначити виконавцем заповіту іншу особу.

Виконавець заповіту може бути призначений нотаріусом за місцем відкриття спадщини, якщо заповідач не призначив виконавця заповіту або якщо виконавець заповіту відмовився від виконання заповіту чи був усунений від його виконання і якщо цього потребують інтереси спадкоємців.

Основним документом, який засвідчує особу та повноваження виконавця заповіту, є свідоцтво виконавця заповіту, яке видається останньому незалежно від того, ким його було призначено. Свідоцтво оформляється згідно з правилами Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Особа може бути призначена виконавцем заповіту лише за її згодою. Згода особи бути виконавцем заповіту може бути виражена на тексті самого заповіту або додана до нього.

Виконавець заповіту зобов'язаний:

1) вжити заходів щодо охорони спадкового майна;

2) вжити заходів щодо повідомлення спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів про відкриття спадщини;

3) вимагати від боржників спадкодавця виконання ними своїх зобов'язань;

4) управляти спадщиною;

5) забезпечити одержання кожним із спадкоємців частки спадщини, яка визначена у заповіті;

6) забезпечити одержання частки у спадщині особами, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

Спадкоємці мають право контролювати дії виконавця заповіту. Якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи, цивільна дієздатність яких обмежена, контроль за виконанням заповіту здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, а також орган опіки та піклування.

За змістом ст. 1284 ЦК, якщо виконавець заповіту призначений особисто спадкодавцем, на нього покладається обов'язок по охороні спадщини у цілому, незалежно від того, чи усе спадкове майно охоплено заповітом чи заповідана лише його частина, якщо спадкоємці за законом не скористалися правом призначати іншу особу, яка вживатиме заходів щодо охорони тієї частини спадщини, яка спадкується за законом.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"