+38 (044) 581-79-54

Здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів

 

Кожух Максим Сергійович

виконавчий директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

15 вересня 2016  року

15 вересня 2016 р. Правління Національного банку України прийняло Постанову «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів» № 388 (далі - Постанова)якою було затверджено Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів (далі - Положення).

Зазначене Положення розроблено відповідно до статей 7, 15 і 55 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 7 та 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Вимоги цього Положення поширюються виключно на небанківські фінансові установи.

Цим Положенням установлюються загальні вимоги Національного банку щодо порядку:

  1. здійснення аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  2. розроблення, затвердження, постійного оновлення внутрішніх документів;
  3. ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;
  4. забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
  5. зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;
  6. погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

За для дотриманняорганізації дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі – Дотримання вимог законодавства) Положення включає комплекс заходів:

  1. забезпечення призначення «відповідального працівника небанківської фінансової установи», створення та діяльності внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму),

Положення детально розписує порядок погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи щодо здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій. Так, призначення відповідального працівника небанківської фінансової установи на посаду здійснюється відповідно до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 року № 102), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036 після погодження Національним банком його кандидатури.

Хоча небанківська фінансова установа має право призначити на посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи особу, за умови, що кандидат підпадає під критерії  зазначені в Положенні, такі ділова репутація, освіта, навички, але за умови погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України.

  1. прийняття і постійного оновлення внутрішніх документів,
  2. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

Відповідальність за не належну Дотримання вимог законодавства відповідно до Положення несе керівник небанківської фінансової установи.

Також Положенням встановлено умови та строки зберігання документів на паперових та електронних носіях, вимоги до внутрішніх документів встановлено порядок ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів) та вивчення клієнтів, проведення аналізу фінансових операцій, зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу, порядок погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи щодо здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій.

Небанківські фінансові установи зобов'язані не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності Постанови привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог положення.

Відповідно до інформаційних повідомлень Національного банку планується проведення навчальних семінарів для небанківських фінансових установ з метою надання консультацій про застосування вимог положення в практичній діяльності.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"