+38 (044) 581-79-54

ОКРЕМІ ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Савенко Руслан Васильович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

 

Згідно ст. 1 Закону України «Про екологічну експертизу» екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про екологічну експертизу» в Україні здійснюються державна, громадська та інші екологічні експертизи. Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об'єктів екологічної експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні з іншими видами державних експертиз. Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Згідно ч. 2 ст. 27 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ч. 2 ст. 14 «Про екологічну експертизу» екологічній експертизі можуть підлягати екологічно небезпечні діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення.

При цьому відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про екологічну експертизу» здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Так, відповідно до п. 6 Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. за № 808 до діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку відноситься діяльність з видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб.

Згідно ч. 5 ст. 34 Закону України «Про екологічну експертизу» державна екологічна експертиза видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після оголошення замовником через засоби масової інформації Заяви про екологічні наслідки діяльності і подання еколого-експертним органам комплекту документів з обгрунтуванням оцінки впливу на навколишнє природне середовище.

При цьому, документація на проведення експертизи подається замовником до відповідних еколого-експертних підрозділів згідно Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 р. за № 870.

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону України «Про екологічну експертизу» позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним протягом трьох років від дня його видачі.

З викладеного випливає, що проведення державної екологічної експертизи є обов’язковим для суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють господарську діяльність з видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення, кожні три роки після одержання позитивного висновку попередньої державної екологічної експертизи.

 

Екологічна картка – це форма попереднього погодження державними екологічними інспекціями в областях, містах Києві та Севастополі, Державній Азовській морській екологічній інспекції, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції, Державній екологічній інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Республіканському комітеті Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища (далі – Інспекція), яка видавалася Інспекціями за результатами опрацювання документів суб’єктів господарювання, які бажали провадити або провадили господарську діяльність щодо користування надрами, для здійснення якої було необхідне обов'язкове отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Для попереднього розгляду матеріалів Мінприроди України у дводенний строк після отримання від суб'єкта господарювання пакета документів, визначених нормативно-правовими актами, передавало його на опрацювання до Інспекції за місцезнаходженням ділянки надр.

За результатами опрацювання Інспекцією інформації, що міститься в документах суб’єкта господарювання, складалася Екологічна картка, яка затверджувалася керівником Інспекції.

В Екологічній картці обов'язково зазначалися пропозиції щодо надання підтвердження або обґрунтовані пропозиції щодо повернення пакета документів суб'єкту господарювання на доопрацювання.

Інспекції опрацьовували інформацію, що містилася в документах суб’єкта господарювання, заповнювали та затверджували Екологічну картку у строк не більше ніж 10 робочих днів з дати отримання від Мінприроди України документів.

Інспекція у дводенний строк з дати затвердження Екологічної картки направляли її Мінприроди України разом із супровідним листом та пакетом документів, що надійшли від Мінприроди України. Копії Екологічної картки та пакета документів залишалися в Інспекції.

Зазначена вище процедура та порядок складання і затвердження екологічної картки визначалися Регламентом погодження Мінприроди України надання надр у користування (далі – Регламент), затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.07.2011 р. за № 262 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.07.2011 р. за № 932/19670).

Однак, з 11.03.2016 р. вказаний вище наказ, що затвердив Регламент, втратив чинність на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.02.2016 р. за № 56 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.02.2016 р. за № 308/28438) (далі – Наказ).

Наказом, також затверджено новий Регламент погодження Мінприроди надання надр у користування, яким спрощено процедуру погодження надання надр у користування у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Новим регламентом не передбачено необхідності складання і затвердження екологічної картки уповноваженими органами.

Таким чином, з 11.03.2016 р. екологічна картка уповноваженими органами не складається та не затверджується.    

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"