+38 (044) 581-79-54

Адреса як істотна умова договору

 

Корнілова Лідія Вікторівна

податковий радник Юридичної компанії «Бі ен Сі»

 

Відповідно до ст. 6 ЦКУ сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦКУ, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина перша ст. 627 ЦКУ).

За загальним правилом договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Отже, якщо умови визначили не сторони договору, то ці умови не є істотними.

Відповідно до частини першої статті 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, у своєму листі від 25.04.2008,  № 3697 "Про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за місцем проживання", визначив, що основні загальні стани про фізичну особу містяться в главі 4 Цивільного кодексу України.

Таким чином, поряд з ім'ям фізичної особи (ст. 28 ЦКУ), місце проживання фізичної особи (ст. 29 ЦКУ) є ознакою, що індивідуалізує фізичну особу у цивільних відносинах.

Відповідно до Конституції України стосунки, пов'язані з свободою пересування і вільним вибором місця проживання в Україні, які гарантуються Конституцією України і закріплені Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод і протоколами до неї, іншими міжнародними актами, а також реалізації свободи пересування і вільного вибору місця проживання і встановлення випадків їх обмеження, що стосуються порядку, регулює Закон України "Про свободу пересування і вільний вибір місце проживання в Україна".

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні":

місце проживання - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа мешкає терміном більше шести місяців в рік;

місцеперебування - адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа мешкає терміном менше шести місяців в рік;

реєстрація - це внесення відомостей в паспортний документ про місце проживання або місцеперебування з вказівкою адреси житла особи і внесення цих даних в реєстраційний облік відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.

Статтею 6 Закону України "Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні" встановлено, що громадянин України, а також іноземець або особа без громадянства, що знаходяться в Україні на законних підставах, зобов'язані впродовж десяти днів після прибуття на нове місце проживання зареєструвати місце проживання.

Загальним документом, який засвідчує особу його власника, підтверджує громадянство і реєструє постійне місце проживання громадянина, є паспорт (ст.. 5 Закону України "Про громадянство України" та п. п. 1 і 6 Положення про паспорт громадянина України).

Таким чином, згідно ЦКУ для визначення фізичної особи, як сторони за договором – учасника цивільних відносин, недостатньо вказати ім’я  фізичної особи, необхідно ще й зазначити її місце проживання згідно паспорту.

Щодо істотних умов договору, то відповідно до частини другої ст. 638 ЦКУ істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Отже, Цивільний кодекс України у ст. 638, а  також ст. 180 ГК України використовують три види істотних умов.

Один із видів таких умов - умови, визначені істотними за вказівкою закону. Тобто, законодавчі акти з регулювання конкретного виду договору прямо зазначають про віднесення конкретних умов до істотних. В окремих нормативно-правових актах такі умови визначаються опосередковано, шляхом встановлення наслідку неукладеності договору в разі відсутності умов, перелічених у нормі права.

Так, якщо стороною договору є фінансова установа, то відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.

Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити, у т.ч.:

- назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання;

- прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;

- найменування, місцезнаходження юридичної особи.

Із встановленням місця проживання фізичної особи закон пов'язує настання значної кількості правових наслідків, в тому числі: 1) визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою (ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 46 ЦК); 2) визначення місця встановлення опіки та піклування (ст. 62 ЦК); 3) встановлення місця виконання зобов'язання (пункти 4, 5 ч. 1 ст. 532 ЦК); 4) встановлення місця укладення договору (ст. 647 ЦК); 5) встановлення місця відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1221 ЦК); 6) визначення підсудності щодо пред'явлення цивільних позовів (ч. 1 ст. 109 ЦПК).

Отже, адреса є істотною умовою договору за вказівкою закону, або якщо сторони домовилися про це в договорі.

 

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"