+38 (044) 581-79-54

Правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні

 

Шевчук Петро Васильович

 

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

30 вересня 2015 року набрав чинності Закон України № 675-VIII «Про електронну комерцію» (далі – Закон).

Цей Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов'язки учасників відносин у сфері електронної комерції.

Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у порядку, визначеному статтею 12 цього Закону, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

Законом вперше надається нормативно-правове визначення, зокрема, таких понять як: «електронний правочин», «електронний підпис одноразовим ідентифікатором», «комерційне електронне повідомлення», тощо.

Законом детально регулюється порядок укладення електронних договорів, яких включає такі стадії:

  1. Надіслання продавцем покупцю комерційного електронного повідомлення з пропозицією укласти договір – оферти. Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.
  2. Відповідь покупця після отримання такого комерційного електронного повідомлення, щодо його прийняття, яке підписується способом визначеним статтею 12 Закону, зокрема з використанням:

-  електронного підпису одноразовим ідентифікатором;

-  аналогу власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналогічного власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогічних власноручних підписів.

Після здійснення Сторонами вищезазначених дій, електронний договір вважається укладеним.

Звертаємо увагу, на те що при пропозиції продавця (виконавця, постачальника) іншій стороні електронного договору надати йому відомості про платіжні інструменти для оплати вартості товару, роботи, послуги, він зобов’язаний забезпечити захист такої інформації.

Продавець отримавши згоду Покупця, повинен надіслати останньому підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар.

Таке підтвердження має містити:

-         умови та порядок обміну (повернення) товару або відмови від виконання роботи чи надання послуги;

-         найменування продавця;

-         гарантійні зобов’язання;

-         порядок розірвання договору, якщо строк його дії не визначено;

Строк зберігання електронних документів становить 3 роки.

Законом передбачено, що докази подані в електронній формі вважаються письмовими доказами, які можна використовувати в суді.

 

 

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"