+38 (044) 581-79-54

Щодо правомірності дій працівника міліції по позбавленню ліцензії на торгівлю тютюновими виробами

18 лютого 2014 року

Федоришин Олександр Олександрович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі, адвокат

Згідно ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР (надалі – Закон) ліцензія як на алкогольні напої, так і на тютюнові вироби анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

- заяви суб'єкта господарювання;

- рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

- несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

- рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);

- рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;

- рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;

- порушення вимог ст. 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Відповідно до п. 24 ст. 11 Закону України «Про міліцію» міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право, зокрема, вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.

Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» Міністерство внутрішніх справ України є органом ліцензування таких видів господарської діяльності, як:

- виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів у секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібром понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

- виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуальної захисту, активної оборони та їх продаж;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;

- діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів.

Отже, МВС має право здійснювати державний нагляд (контроль) за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження вищезгаданих видів господарської діяльності з дотриманням, зокрема, процедури, передбаченої Законом про контроль та Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Відповідно до ст. 3 та ст. 5 Закону уповноваженим органом, який має право видавати, призупиняти, анулювати ліцензію на торгівлю тютюновими виробами є орган виконавчої влади (РДА). Проте, органи МВС мають право направити компетентним органам інформацію про факти, які на їхню думку є підставою для позбавлення платника податків ліцензії, проте у Вашому випадку міліція нібито отримала інформації від податкової, що саме по собі уже свідчить про можливі незаконні та упередженні дії працівника міліції по відношенню до Вас та певний особистий інтерес. Максимум, що може зробити працівник міліції – направити нібито отриману ним заяву від податкового органу до РДА, проте підстав для позбавлення ліцензії Товариство у цьому випадку в РДА також не буде достатньо правових підстав.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"