+38 (044) 581-79-54

Актуальна судова практика у спорах з банківськими установами

24 жовтня 2013 року

Солонина Ігор Юрійович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Останнім часом вищими спеціалізованими судами видано ряд роз’яснень та листів, які істотно можуть вплинути на вирішення спорів, стороною в яких є банківські установи. Документи, видані вищими судовими інстанціями стосуються таких питань:

1. Арешт заставного майна.

В грудні 2012 р. Вищий господарський суд України (далі – ВГСУ) видав інформаційний лист № 01-06/1941/2012 в якому було роз’яснено, що під час розгляду справи або у прийнятті рішення про визнання недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя, суд за заявою кредитодавця накладає арешт на таке майно.

Тобто, визнання недійсним кредитного договору не створює недійсність договору застави. Більше того, в доповнення до даного інформаційного листа ВГСУ видав інформаційний лист від 04.09.2013 р. № 01-06/1293/2013, в якому роз’яснив, що арешт заставного майна за кредитними договорами, що визнані недійсними може здійснюватися не залежно від дати їх укладення.

2. Нарахування процентів за договором банківського вкладу після смерті вкладника.

В кінці вересня 2013 р. ВГСУ постановив, що проценти за депозитним рахунком повинні нараховуватися незалежно від того живий його власник чи мертвий.

Слід мати на увазі, що проценти на суму банківського вкладу фінансові установи нараховують у відповідності з вимогами діючого законодавства – з дня, наступного за днем зарахування коштів на рахунок банку, до дня, який передує поверненню банківського вкладу чи списання коштів з рахунку з іншої причини.

3. Нарахування процентів та пені за кредитним договором після смерті особи, що отримала кредит.

30.03.2012 р. Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердив постанову «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин», яким дав чітке роз’яснення щодо порядку сплати пені та процентів у разі смерті особи, що отримала кредит.

Так в постанові зазначено, що спадкоємці зобов’язані оплатити тільки ті проценти та пенюю, які були нараховані на суму кредиту ще при житті спадкодавця. Таким чином, нараховані банком штрафи на суму кредиту після смерті спадкодавця і вимоги щодо їх оплати спадкоємцями є незаконними.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"