+38 (044) 581-79-54

Перевірки суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

25 червня 2013 року

Савенко Руслан Васильович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

1. Щодо об’єкту перевірки

Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі – соцстрахування від нещасного випадку), здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соцстрахування від нещасних випадків), згідно зі ст. 15 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі – Закон).

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону страхові експерти з охорони праці мають право безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань.

Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 20.12.2011 № 63 (далі – Положення) про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Відповідно до п. 6. 13 Положення строк проведення планової перевірки не може перевищувати трьох робочих днів.

При цьому як відзначається у п. 6.17 Положення до переліку питань, що розглядаються страховими експертами під час перевірок суб'єктів господарювання, входять:

- стан виконання вимог Закону України "Про охорону праці" щодо створення на підприємстві служби охорони праці, виконання службою охорони праці своїх основних завдань та обов'язків;

- організація, своєчасність та якість проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, у тому числі для робіт з підвищеною небезпекою або робіт, де є потреба у професійному доборі;

- організація, своєчасність та якість проведення інструктажів з питань охорони праці;

- організація та своєчасність проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконання вимог заключного акта за результатами медогляду;

- виконання профілактичних заходів з охорони праці та інших заходів з охорони праці на підставі планів робіт, приписів, наказів, розпоряджень, колективного договору, угоди;

- забезпечення усунення причин нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- наявність і робота комісії з питань охорони праці та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;

- своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці та стан виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією;

- наявність наочної агітації безпечних методів роботи;

- наявність та стан виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці;

- виконання подань страхового експерта роботодавцям, внесених під час проведення попередніх перевірок про порушення законодавства про охорону праці;

- забезпеченість підприємства та найманих працівників інструкціями з охорони праці за професіями і видами робіт, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- порядок допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік основних питань, які розглядаються при перевірці суб'єктів господарювання, може бути доповнено залежно від виду економічної діяльності суб'єкта господарювання та обставин, що стали причиною перевірки.

Таким чином, Фонд соцстрахування від нещасних випадків має досить широкий спектр питань, які можуть бути об’єктом перевірки суб’єктів господарювання.

2. Щодо підстав для не допуску перевіряючих осіб для проведення планової перевірки.

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05 квітня 2007 року № 877-V (надалі – Закон) визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

При цьому встановлено, що повідомлення повинно містити:

- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

- найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 4 ст. 5 Закону суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Таким чином, при невідповідності строків для направлення повідомлення про проведення перевірки або якщо таке повідомлення не містить встановлений Законом перелік умов, суб’єкт господарювання має право не допустити перевіряючих до проведення перевірки.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"