+38 (044) 581-79-54

Щодо перевірок НКЦПФР

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі», 

кандидат юридичних наук, адвокат
12 лютого 2019 року

 

30 січня 2019 року набрала чинності постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» від 21 січня 2019 року за № 39.

Так, ступінь ризику від професійної діяльності на ринку цінних паперів оцінюється за критеріями:

- обсяги, масштаб діяльності суб'єкта господарювання;

- фінансові показники діяльності суб'єкта господарювання;

- наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб'єкта господарювання.

У додатках до постанови визначено ризики настання негативних наслідків від провадження такої господарської діяльності та перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику.

За всіма критеріями нараховуються бали, від суми яких залежить ступінь ризику, до якого віднесено суб'єкта господарювання: від 41 до 100 балів - до високого, від 21 до 40 балів - до середнього, від 0 до 20 балів - до незначного ступенів ризику.

Перевірки субєктів високого ступеня ризику відбуваються не частіше разу на 2 роки; середнього - не частіше разу на 3 роки; низького ступеня ризику - не частіше разу на 5 років.

Періодичність відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

Якщо протягом останніх 6 років для суб'єктів господарювання з середнім ступенем ризику, та протягом останніх 10 років для суб'єктів з незначним ступенем ризику, не виявлено суттєвих порушень, наступний плановий захід проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"