+38 (044) 581-79-54

Щодо обмежень готівкових розрахунків

Дем'янчук Дмитро Миколайович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

05 вересня 2018 року

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) в своїй індивідуальній податковій консультації від 14.08.2018 № 3531/ІПК/18-28-14-06-31 надала роз’яснення «щодо обмежень готівкових розрахунків у розмірі 10000 гривень між суб'єктами господарювання»

05 січня 2018 року набрало чинності Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 (далі за текстом - Положеня №148), яке розроблено відповідно до Закону України від 20 травня 1999 №679 «Про Національний банк України» (з наступними змінами та доповненнями), що визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно- правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Згідно з пунктом 6 розділу II Положення № 148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

між собою - у розмірі до 10000 гривень уключно;

з фізичними особами - у розмірі до 50000 гривень уключно.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 11 січня 2001 року № 2210 «Про захист економічної конкуренції» (з наступними змінами та доповненнями) товаром є будь-який предмет господарського обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, документи, що підтверджують зобов'язання та права (зокрема, цінні папери). Статтею 3 Господарського кодексу України від передбачено, що господарською діяльністю визнається діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Таким чином, установлені Національним банком України вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути: оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов'язані з оплатою праці.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується (абзац четвертий пункту 6 розділу ІІ Положення №148).

Отже, товариство може видавати (отримувати) через свою касу (проводити розрахунки) в один день з суб’єктами господарювання, кількість яких не обмежується у розмірі 10 000 гривень з кожним.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"