+38 (044) 581-79-54

Щодо перевірок ДСНС

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

14 вересня 2018 року

12 вересня 2018 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій» (далі – Постанова).

Вищезазначеною Постановоювизначена така періодичність перевірок ДСНС:

- з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

- із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

- з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

Раніше суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику перевіряли не частіше ніж один раз на чотири роки, а незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на шість років.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, відносяться:

- вид об'єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія);

- площа об'єкта;

-максимальна кількість людей, які постійно або періодично знаходяться на об'єкті;

- умовна висота об'єкта (висота, яка визначається як різниця відміток нижчого рівня проїзду пожежних автодрабин (автопідйомників) і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на технічних поверхах розміщені тільки інженерні обладнання і комунікації будинку);

- наявність і масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, що сталися на об'єкті протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду;

- клас наслідків при будівництві об'єкта;

-кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта і виявлених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду.

Підприємства відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику за бальною системою. Сума балів, нарахованих за всіма критеріями, визначає ступінь ризику.

Якщо суб'єкту господарювання належить більше одного об'єкта, кількість балів нараховується за всіма критеріями, визначеними окремо по кожному об'єкту.

Щодо об'єктів, що будуються, сума балів нараховується тільки за наявністю і масштабом небезпечних подій, класу наслідків і кількості порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов'язаних з експлуатацією або під час будівництва об'єкта.

Якщо за результатами останньої планової перевірки не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступна планова перевірка проводиться не раніше ніж через встановлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений вдвічі. Це положення не застосовується до суб'єктів з високим ступенем ризику.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"