+38 (044) 581-79-54

Щодо ліцензування гарантованого покупця електроенергії

Дем'янчук Дмитро Миколайович
юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

21 серпня 2018 року

 

21 серпня 2018 року набрали чинності Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27 грудня 2017 року № 1471(далі – Ліцензійні умови).
Під гарантованим покупцем відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» розуміється суб’єкт господарювання, що відповідно до цього Закону зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено «зелений» тариф, та виконувати інші функції, визначені законодавством.
Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця (далі – ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов'язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.
Так, здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність зі здійснення функцій гарантованого покупця, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою встановленою Ліцензійними умовами.
До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:
відомість про засоби провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця за формою встановленою Ліцензійними умовами;
проект кошторису гарантованого покупця, складений відповідно до методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця, що затверджується НКРЕКП.
Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах.
Під засоби провадження господарської діяльності розуміються будівлі (приміщення) та обладнання, у тому числі програмне та апаратно-технічне забезпечення, що знаходиться у власності та/або користуванні ліцензіата, призначене для організації та забезпечення роботи з ліцензованого виду діяльності, а також власний веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації (телефон, факс, E-mail).
Місцем провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця є вся територія України.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"