+38 (044) 581-79-54

Про витребвання земель водоохоронної зони

Савенко Руслан Васильович

старший юрист  Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

2 серпня 2018 року

Велика Палата Верховного Суду вважає можливою віндикацію земельної ділянки, розташованої у водоохоронній зоні, без виплати компенсації добросовісного набувача.
Застосування норм права розтлумачено в постанові від 15 травня 2018 року по справі № 372/2180/15-ц. Спір був переданий на розгляд Великої Палати Верховного Суду в зв'язку з необхідністю врахування практики Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) при вирішенні судами спорів, пов'язаних з визнанням недійсним (скасуванням) рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, на підставі якого у добросовісного набувача виникло право власності на земельну ділянку. Така необхідність викликана тим, що за усталеною судовою практикою національні суди при вирішенні таких спорів витребовували майно від добросовісного набувача без надання будь-якої компенсації, в той час як ЄСПЛ своїми рішеннями в подібних справах неодноразово встановлював порушення Україною статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист з прав людини і основоположних свобод. Зокрема, в рішенні від 16 лютого 2017 по справі «Кривенький проти України» ЄСПЛ констатував порушення Україною цієї статті в зв'язку з позбавленням заявника права на земельну ділянку без надання будь-якої компенсації або іншого відповідного відшкодування.
Велика Палата Верховного Суду погодилася з судами нижчих інстанцій, які задовольнили позов прокурора про витребування на підставі статей 387, 388 ЦК ділянок на прибережній захисній смузі, оскільки вони вибули з власності держави на підставі незаконного рішення міськради.
«Витребування спірних земельних ділянок з володіння відповідача відповідає критерію законності: воно здійснюється на підставі норми статті 388 ЦК у зв'язку з порушенням органом державної влади ряду вимог ВК і ЗК, які відповідають вимогам доступності, чіткості, передбачуваності.
Відповідачі не мали перешкод в доступі до законодавства і в силу зовнішніх, об'єктивних, явних і видимих природних ознак спірних земельних ділянок, проявивши розумну обачність, могли і повинні були знати про те, що ділянки знаходяться в межах прибережної захисної смуги, а тому вибули з володіння держави з порушенням вимог закону, що ставить їх, відповідачів, сумлінність під час придбання земельних ділянок у власність під обґрунтований сумнів», - зазначено в постанові Великої Палати Верховного Суду.
Велика Палата Верховного Суду роз'яснила, що висновки ЄСПЛ потрібно застосовувати не безумовно, а з урахуванням фактичних обставин справи, оскільки він рекомендував оцінювати дії не тільки органів держави-відповідача, а й самого скаржника. Це пов'язано з тим, що певні випадки порушень, на які особа посилається як на підставу для застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист з прав людини і основоположних свобод, можуть бути пов'язані з протиправною поведінкою самого набувача майна.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"