+38 (044) 581-79-54

Щодо перевірок на додержання законодавства про працю

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

04 травня 2017 року

26 квітня 2017 року Кабінет Міністрів України  прийняв постанову «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за № 295, якою, зокрема, затверджено Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю  (далі – Порядок).

Відповідно до Порядку Держнагляд за дотриманням законодавства про працю здійснюється шляхом витребування, збору і аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об'єкта нагляду з виїздом за її місцезнаходженням (далі - виїзна перевірка).

Держнагляд здійснюватимуть посадові особи Держпраці і його територіальних органів, що буде підтверджуватися службовим посвідченням такої посадової особи.

Основною метою держнагляду є виявлення порушень і недоліків при здійсненні виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади (далі - об'єкт нагляду) повноважень, визначених, відповідно, частиною 3 статті 34 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» та частиною 2 статті 259 Кодексу законів про працю України (далі - контрольні повноваження).

Виїзні перевірки будуть проводитися відповідно до індивідуального графіка, який затверджується керівником або заступником керівника Держпраці або його територіального органу відповідно до плану роботи Держпраці і його територіального органу на відповідний період.

Про проведення виїзної перевірки буде повідомлятися об'єкт нагляду не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.

З метою здійснення державного нагляду уповноважені посадові особи Держпраці мають право:

1) безперешкодно отримувати від об'єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної звітності та будь-які дані, пов'язані із здійсненням контрольних повноважень;

2) ставити посадовим особам об'єкта нагляду питання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;

3) аналізувати матеріали і організаційно-розпорядчі документи, які складаються в ході проведення і за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспекцій; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання певних Держпраці планів; дані інтерв'ювання, анкетування, опитувань громадян і збору інформації від юридичних осіб;

4) отримувати від державних органів, фізичних і юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду, отримувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;

5) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;

6) робити висновки про стан дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю при здійсненні контрольних повноважень;

7) за результатами державного нагляду ініціювати проведення об'єктами нагляду інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і відновлення трудових прав працівників.

На даний час, постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за № 295 не вступила в законну силу.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"