+38 (044) 581-79-54

Щодо оподаткування єдиним податком суми поверненого депозитного вкладу та нарахованих відсотків

07 березня 2014 року

Шевчук Петро Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Порядок залучення банками України і філіями іноземних банків в Україні грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні, вкладні (депозитні) рахунки і розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів регулюється Положенням «Про порядок здійснення банками України вкладних депозитних операцій з юридичними і фізичними особами», затверджений постановою НБУ від 03.12.2003 р. № 516 (надалі - Положення № 516).

Відповідно до п. 1.1 Положення № 516 вклад (депозит) - це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника, або які прийшли для вкладника по договірних умовах на певний термін зберігання або без вказівки такого терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України і умов договору.

Вкладник - юридична або фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку або придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах.

Таким чином, кошти (цінності) на депозитному рахунку є не що інше, як кошти (в тій чи іншій формі) суб'єкта підприємництва, розміщені на банківському рахунку.

Оподаткування єдиним податком коштів (цінностей), що поступили на рахунок підприємства або фізичної особи - підприємця, відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) здійснюється на дату їх поступлення у вигляді виручки за продані товари (виконані роботи, надані послуги). А тому, на момент перерахування таких коштів з розрахункового рахунку на депозитний рахунок, такі кошти вже є прибутком, тобто власними коштами платника єдиного податку, що залишаються у розпорядженні підприємства або фізичної особи-підприємця, що підтверджується також листом Державної податкової служби України від 26.11.2012 р. за № 6017/0/61-12/15-2216є; 9779/0/71-12/15-2217.

Враховуючи вищевикладене, повернення грошових коштів з депозитного вкладу на розрахунковий рахунок є поверненням раніше оподаткованих коштів і вони не підлягають повторному оподаткуванню.

Що стосується відсотків по депозиту, то порядок оподаткування таких доходів залежатиме від статусу суб'єкта підприємництва.

Для фізичної особи – підприємця, платника єдиного податку відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ пасивні доходи у вигляді відсотків не включаються в оподатковуваний дохід.

Для юридичної особи - платника єдиного податку відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом для цілей оподаткування є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий впродовж податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковий і/або безготівковий). Оскільки відсотки, що поступили, по вкладу (депозиту) є доходом платника єдиного податку – юридичної особи в готівковій формі, то вони включаються у базу оподаткування єдиного податку.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"