+38 (044) 581-79-54

Зупинення нарахування штрафних санкцій за зовнішньоекономічними контрактами, які не виконуються

20 серпня 2013 року

Гаврилець Олександр Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185/94-ВР від 23.09.1994 р. (надалі – «Закон № 185/94») встановлені максимально допустимі строки здійснення резидентами імпортних операцій та розрахунків за експортними операціями. Так, відповідно до ст.ст. 1 та 2 Закону № 185/94 в Україні встановлено загальний строк в 180 календарних днів для проведення зовнішньоекономічних операцій (надалі – «правило 180 днів»), який вираховується наступним чином:

(а) для імпортних операцій резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, - з моменту здійснення авансового платежу на користь постачальника продукції (послуг), що імпортується.

(б) для зарахування виручки резидентів у іноземній валюті - з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг, прав інтелектуальної власності) - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

Вищезазначені строки можуть бути продовжені Міністерством економіки України на підставі звернення українського підприємства, але тільки у разі виконання резидентом операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення.

Порушення резидентами вищезазначеного правила 180 днів тягне за собою стягнення державними податковими інспекціями пені у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) за кожний день прострочення, але не більше загальної вартості суми неодержаної виручки або вартості недопоставленого товару.

Таким чином, у випадку, якщо українське підприємство здійснить поставку на адресу нерезидента товару та не отримає за цей товар оплату протягом 180 днів з моменту оформлення вантажної митної декларації в режимі «Експорт», воно не тільки зазнає збиток внаслідок несплати або несвоєчасної оплати нерезидентом вартості поставленого товару, але й також буде зобов’язано сплатити значну пеню податковим органом, яка в найгіршому випадку буде дорівнювати вартості поставленого товару.

Зупинення нарахування пені за порушення правила 180 днів

Закон № 185/94 містить лише одну підставу для зупинення нарахування вищезазначеної 0,3 % пені: прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом (МКАС) чи Морською арбітражною комісією (МАК) при Торгово-промисловій палаті України (ТППУ) позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених зовнішньоекономічним контрактом, строк, передбачений правилом 180 днів, зупиняється і пеня за його порушення в цей період не сплачується.

При цьому, положення ст. 4 Закону № 185/94 стосуються лише тимчасового зупинення нарахування пені та не застосовуються ретроспективно до строків до моменту прийняття компетентним судом або арбітражем позовної заяви резидента.

Податкові органи України неоднозначно тлумачать терміни «прийняття позовної заяви». В деяких випадках, для підтвердження факту прийняття позовної заяви податківці вимагають від резидента надання ухвали суду або третейського суду про порушення провадження у справі.

Проте з таким тлумаченням погодитися неможна з огляду на приписи Закону № 185/94 та Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 17.12.2004 р. № 04-5/3360, відповідно до яких юридичним фактом, який встановлює процесуальні відносини між сторонами спору і судом, є насамперед факт звернення позивача до суду, а не факт порушення провадження у справі. Отже датою прийняття судом позовної заяви, з якої терміни, передбачені правилом 180 днів, зупиняються, слід вважати саме дату звернення резидента до суду або арбітражу із позовом про стягнення з нерезидента заборгованості за контрактом.

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 Закону № 185/94, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

Крім того, необхідно також зазначити, що врегулювання питання стосовно погашення прострочення заборгованості за контрактом будь-яким іншим шляхом (наприклад, добровільне виконання зобов’язання або повернення боргу) не розглядається податковими інспекціями як підстава для звільнення від зобов’язання сплатити пеню.

Таким чином, для зупинення нарахування пені платнику податків необхідно звернутися до податкового органу із відповідною заявою, до якої додати докази відправки заяви до арбітражного суду як кур’єрською службою, так і по електронній пошті. Крім того, рекомендується додавати також і підтвердження про надходження документів, у разі його отримання платником податків по електронній пошті від арбітражного суду.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"