+38 (044) 581-79-54

Особливості оподаткування господарських операцій з активами пайових інвестиційних фондів

Гарагонич Олександр Васильович

Директор ЮК «Бі ен Сі»

Член Громадських рад при Міндоходів, НКЦПФР

Опубліковано: Юридична газета. – 2013. – № 27-28 (09 липня). – С. 43

Необхідність структурної перебудови національної економіки України вимагає залучення значного обсягу усіх інвестиційних ресурсів. Як показує світовий досвід одним з найефективніших механізмів залучення, розподілу та перерозподілу інвестиційних ресурсів є ринок спільного інвестування. Одними з основних учасників такого ринку в Україні є інститути спільного інвестування (далі – ІСІ). Здійснюючи господарську діяльність із спільного інвестування, ІСІ акумулюють значні інвестиційні ресурси, які в подальшому стають основним джерелом інвестицій в різних сферах господарської діяльності.

В Україні ІСІ діють у двох правових формах: корпоративного інвестиційного фонду та пайового інвестиційного фонду. Переважна більшість існуючих в Україні ІСІ функціонують у формі пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ).

Одним із основних факторів, який обумовив широке використання ІСІ, і зокрема ПІФ, в економіці України, є податкові стимули, встановлені законодавцем з метою розвитку ринку спільного інвестування. Так, до господарських операцій із використанням ПІФ застосовуються такі податкові пільги:

- суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів ІСІ, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, не враховуються для визначення об'єкта оподаткування (пп. 136.1.9 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу України (далі – ПКУ));

- виплати дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів ПІФ звільняються від нарахування та внесення до бюджету авансового внеску по податку на прибуток (пп. 153.3.5 п. 153.3 ст.153 ПКУ);

- при виплаті дивідендів на користь фізичних осіб – власників інвестиційних сертифікатів ПІФ, застосовується пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб в розмірі 5 % від суми нарахованих дивідендів, в той же час компанія з управління активами (далі – КУА) виступає податковим агентом по нарахуванню і утриманню податку з доходів фізичних осіб (п. 167.2 ст.167 ПКУ);

- низка операцій, що здійснюються КУА в інтересах і за рахунок венчурного ПІФ, не є об’єктом оподаткування ПДВ (позики, операції з цінними паперами, факторингові операції тощо).

Сукупність вищезазначених пільг характеризує ПІФ як своєрідний «внутрішній офшор», який надає можливості суб’єктам господарювання, не порушуючи норм чинного законодавства, економити значні ресурси на податках.

Однак підхід законодавця до оподаткування операцій за участю ПІФ найближчим часом може кардинально змінитись. На офіційному сайті Міністерства доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/98222.html) 27 травня 2013 року був оприлюднений проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (далі – проект Закону). Аналіз проекту Закону свідчить, що прийняття законопроекту у запропонованій редакції матиме негативні наслідки для розвитку ринку спільного інвестування.

Проектом пропонується внести суттєві зміни до розділу ІІІ ПКУ «Податок на прибуток підприємств». При цьому з ПКУ вилучаються норми щодо особливостей оподаткування податком на прибуток доходів резидентів та нерезидентів від інвестицій в ІСІ та норми, які звільняють кошти спільного інвестування від оподаткування.

Такий підхід суперечить існуючій практиці США, країн Європи, Росії, інших країн, які активно залучають інвестиційні ресурси через механізми спільного інвестування. Загальноприйнятим у світі є утримання податку з доходу, який виникає при реалізації інвестором відповідних фінансових інструментів (цінних паперів ІСІ), тобто при фактичному отриманні доходу.

З 2000 року, коли був прийнятий Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» в податковому законодавстві України був запроваджений підхід щодо оподаткування кінцевих результатів інвестицій в ІСІ, при цьому кошти спільного інвестування, в т.ч. доходи, отримані фондами від інвестування цих коштів, не оподатковуються. Такі умови стимулювали розвиток спільного інвестування, приплив іноземних інвестицій в Україну, сприяли легалізації фінансових потоків, поверненню коштів з офшорних зон. Ринок спільного інвестування України всі ці роки розвивався дуже динамічно.

На початок червня 2013 року за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (http://www.uaib.com.ua) в Україні нараховувалось 1328 ІСІ, вартість активів яких перевищувала 160 млрд. гривень.

Розповсюдження на ІСІ загальних норм щодо оподаткування податком на прибуток, запропонованого проектом Закону, є неприйнятним з декількох причин:

- по-перше, податковий режим інвестицій є одним з важливих чинників, які беруться до уваги при прийнятті інвестиційних рішень. Постійні зміни в оподаткуванні відлякують інвесторів, погіршують інвестиційний імідж України та роблять нашу країну неконкурентноспроможною у боротьбі за інвестиційні ресурси;

- по-друге, прийняття запропонованих змін щодо ІСІ призведе до масового виходу інвесторів та відтоку коштів з інвестиційних фондів в інші країни та юрисдикції з більш стабільними та сприятливими для бізнесу умовами діяльності. При цьому очікувати відтоку капіталу можна негайно після прийняття Верховною Радою України вищезазначених норм, тобто уже в 2013 році. Навіть відтік 10 відсотків інвестицій з ІСІ (16 млрд. грн.) спричинить руйнівні наслідки для економіки України;

- по-третє, оскільки всі кошти ІСІ належать інвесторам, реалізація норм проекту Закону запровадить вже потрійне оподаткування коштів інвесторів ІСІ (акциз, податок на прибуток, податок з доходу фізичних осіб). Реалізація таких норм зробить діяльність зі спільного інвестування економічно неефективною. Враховуючи значний обсяг інвестиційних ресурсів, акумульований в ІСІ за 12 років їх існування, значну частку інвесторів – громадян України в активах диверсифікованих інвестиційних фондів (в середньому 45%) масове закриття фондів спровокує соціальну напругу, підірве довіру до можливостей влади забезпечити реальний захист інвестицій, спричинить обвал фондового ринку України.

Враховуючи наведене, з метою запобігання негативних наслідків від змін в оподаткуванні інвестицій доцільно було б до розгляду законопроекту Кабінетом Міністрів України провести його громадське обговорення із залученням представників об’єднань професійних учасників фондового ринку.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"