+38 (044) 581-79-54

Щодо умов оподаткування операцій з продажу цінних паперів

15 квітня 2013 року

Федоришин Олександр Олександрович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі, адвокат

1. Щодо виникнення податкових зобов’язань у фізичної особи при здійсненні операцій з продажу цінних паперів юридичній особі

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку встановлений п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік (пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Для цілей цього пункту термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. «а» пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 - 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ (крім операцій з деривативами) (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Як вбачається зі змісту пп. 170.2.3 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими п. 170.2 ст. 170 цього кодексу, виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

Відповідно до пп. 170.2.4 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України у разі якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого продажу платник податку придбаває пакет ідентичних цінних паперів (корпоративних прав) чи деривативів, то:

а) інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами;

б) вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче ніж ціна проданого пакета.

До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:

- обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;

- зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;

- повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Фінансовий результат за операціями з цінними паперами чи деривативами визначається платником податку. При цьому платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Пунктом 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України встановлено, що платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами, має право скористатися послугами професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, та укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.

Відповідно до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України, при застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу, податковий агент – професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

Однак запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ.

Пп. 170.2.8 Податкового кодексу України передбачено розмір інвестиційного прибутку, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, а саме якщо він не перевищує суму, визначену в абз. 1 пп. 169.4.1 Податкового кодексу України (у 2013 році максимально – 1610 грн.) та якщо операції стосуються цінних паперів, одержаних платником у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними статтею 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа, яка здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу юридичній особі та отримує інвестиційний прибуток, повинна надати податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (15 % та/або 17 %).

Таким чином, фізична особа при продажі інвестиційних активів юридичній особі зобов’язана:

1. Самостійно вести відокремлений облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами, за яким:

- позитивна різниця між сумою доходів при продажу інвестиційних активів та витрат по їх придбанню визначається як прибуток, що включається до складу доходів такого платника податку за результатами звітного періоду в якому відбувалися операції з інвестиційними активами. Тому питання визначення наявності прибутку за операціями з інвестиційними активами, а відповідно і податкових зобов’язань, повинно вирішуватися в кінці звітного періоду (календарного року) по його результатам;

- від’ємна різниця – враховується в наступних періодах до повного погашення у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

2. За наявності загального річного оподатковуваного доходу надати податкову декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (15 % та/або 17 %).

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"