+38 (044) 581-79-54

Податкові наслідки зменшення статутного капіталу господарського товариства

07 березня 2013 року

Солонина Ігор Юрійович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Згідно з підпунктом 136.1.3 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – Податковий кодекс) для визначення об'єкта оподаткування не враховуються суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку.

Відповідно до пп. 136.1.13 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу не враховуються у складі доходів кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи – емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв.

Абзацом другим вказаної норми передбачено, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування також доходи у вигляді коштів або майна, внесених до статутного капіталу, які не повернуті власнику корпоративних прав, емітованих платником податку, або не повернуті учаснику господарського товариства у зв'язку з недостатністю або відсутністю активів внаслідок погашення зобов'язань при припиненні діяльності такого платника шляхом ліквідації юридичної особи.

Як вбачається із змісту наведених норм, останні врегульовують відносини, зокрема, з повернення (не повернення) учаснику господарського товариства коштів або майна при зменшенні розміру статутного капіталу, внаслідок чого такі кошти (майно) не підлягають врахуванню у складі його податкового доходу.

Однак, окремої норми, яка би врегульовувала умови оподаткування операції зі зменшення статутного капіталу Товариства на частку, що належить безпосередньо самому Товариству, чинне податкове законодавству не містить.

Позиція податкових органів відносно оподаткування зменшення статутного капіталу наводиться у листах від 06.01.2012 р. № 514/10/15-124; 13.12.05 № 12252/6/15-0516; 17.03.2006 р. № 2480/6/17-0116; 18.03.2010 № 5502/7/15-0517 та стосується лише випадків зменшення статутного капіталу на частку, що належать учасникам товариства та повернення їм внесків, в результаті чого податкові органи схиляються до можливості виникнення оподатковуваного доходу, зокрема, на підставі пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

Підпунктом 14.1.56 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу встановлено, що доходи – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Процедура зі зменшення статутного капіталу на частку, що закріплена за Товариством, по своїй суті є операцією з анулювання частини корпоративних прав, що здійснюється без передачі відповідної кількості корпоративних прав від учасника до Товариства або навпаки.

Оскільки зазначена операція не передбачає отримання (нарахування) Товариством яких-небудь доходів в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, то внаслідок її здійснення у Товариства не може виникати жодних податкових зобов’язань.

Спираючись на принцип відповідності, можна зробити висновок, що не нараховуються в такому разі і витрати з причини відсутності доходів, з якими вони за цим принципом повинні порівнюватись.

Що стосується податку на додану вартість, то Податковий кодекс не відносить операції зі зменшення статутного капіталу на частку, що закріплена за Товариством, до операцій на підставі яких можуть виникати податкові зобов’язання з ПДВ або на основі яких можна нараховувати податковий кредит.

Враховуючи все вищевикладене, слід відзначити, що операції зі зменшення статутного капіталу Товариства на частку, що закріплена за останнім, не обумовлює виникнення будь-яких доходів у Товариства, а отже не тягне за собою виникнення податкових зобов’язань.

Додатково, приймаючи до уваги відсутність чіткої норми закону, яка би врегульовувала вищезазначену ситуацію, а також і відсутність податкових роз’яснень з цього приводу, рекомендуємо звернутися до податкового органу із запитом про надання податкової консультації відносно оподаткування операції зі зменшення статутного капіталу товариства на частку, що належить останньому. В такому разі Юридична компанія «Бі ен Сі» може запропонувати Вам послуги з підготовки проекту запиту.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"