+38 (044) 581-79-54

Про відповідальність за податкові правопорушення

Гарагонич Олександр Васильович

голова АО «Юридична компанія «Бі ен Сі»,
доктор юридичних наук, адвокат

12 березня 2021 року

 

03 березня 2021 року  Головне управління ДПС у Кіровоградській області на своєму веб-порталі надало офіційне роз’яснення, що суб’єктами, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень згідно ст. 110 Кодексу є:

  • платники податків − фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом (ст. 15);

  • податкові агенти особи, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків (ст. 18);

  • інші суб’єкти у випадках, прямо передбачених Податковим Кодексом, несуть фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень.

З огляду на приписи п. 110.2 ст. 110 Кодексу та, враховуючи положення Цивільного кодексу України, фізична особа - платник податку несе фінансову відповідальність за умови наявності на момент вчинення податкового правопорушення повної цивільної дієздатності.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (ст. 30 ЦК України). Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Законні представники платників податків - фізичних осіб згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України у разі невиконання обов’язків, визначених цим Кодексом, несуть фінансову відповідальність, встановлену для платників податків (п. 110.4 ст. 110 Кодексу).

Так, ст. 242 Цивільного кодексу України визначено, що представниками за законом є:

- батьки (усиновлювачі) - представники своїх малолітніх та неповнолітніх дітей;

- опікун - представник малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною;

- інша особа - представник у інших випадках, встановлених законом.

Юридична особа - платник податку несе фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень її відокремленими підрозділами.

Контролюючі органи несуть відповідальність у вигляді відшкодування шкоди особі, стосовно якої було вчинено податкове правопорушення, відповідно до положень статті 114 цього Кодексу. Контролюючі органи несуть відповідальність за вчинення податкових правопорушень посадовими (службовими) особами таких контролюючих органів (п. 110.3 ст. 110 Кодексу).

Податкові правопорушення контролюючих органів визначено у статті 128 Кодексу.

Перелік суб’єктів, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень, визначений у ст. 110 Кодексу, є чітко встановленим та розширеному тлумаченню не підлягає.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"