+38 (044) 581-79-54

Щодо змісту акту податкової перевірки

Ямчук Михайло Ростиславович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

07 грудня 2020 року

30 червня 2020 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду  (далі – Верховний Суд), постановою у справі № 520/3141/19 сформував правовий висновок, що в акті перевірки мають бути деталізовані обставини податкового правопорушення, зокрема первинні документи, що підтверджують показники, які відображені платником податків у податковій звітності та використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансова, статистична та інша звітність, пов'язана з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладений на контролюючі органи.

У даній справі в обґрунтування позову позивач зазначив, що висновки податкової перевірки, які покладені в основу прийняття податкових повідомлень-рішень, є безпідставними, оскільки контролюючим органом не були досліджені первинні документи Товариства по взаємовідносинах із контрагентами, які підтверджують факт правильності формування позивачем податкової звітності. Відповідач не врахував того, що на підставі відповідного наказу у зв'язку із виробничою необхідністю бухгалтера Товариства було відкликано з відпустки з 16 червня 2017 року, а тому всі касові ордери підписувала саме вона і на підприємстві не було неоприбуткованої готівки.

Верховний Суд зазначив, надаючи оцінку встановленому актом перевірки порушенню Товариством вимог податкового законодавства в частині заниження доходу за 2016-2017 роки , суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що податкове правопорушення встановлюється на підставі первинних документів, які надавались позивачем до перевірки, про що зазначено у додатках до акта перевірки та не заперечується відповідачем. При цьому, суди встановили, що перевірку провів відповідач лише на підставі регістрів бухгалтерського обліку (бухгалтерських проводок) без дослідження первинних документів по кожній господарській операції платника податку.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що податковий орган не довів на підставі належних і допустимих доказів порушення Товариством вимог податкового законодавства в частині заниження доходу у 2016-2017 роках, оскільки в акті перевірки не наведено, які саме витрати та доходи віднесені позивачем до їх складу, за результатами яких видів господарських операцій, за якою подією, на підставі яких первинних документів. Відсутність в акті перевірки деталізації обставин податкового правопорушення суперечить приписам пункту 5 розділу II Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"