+38 (044) 581-79-54

Щодо оподаткування операцій з нерухомим майном

Ямчук Михайло Ростиславович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

03 червня 2019 року

 

Державна фіскальна служба України (надалі – ДФС) в своїй індивідуальній податковій консультації  від 11 травня 2019 року № 2078/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (надалі – Консультація або ІПК) роз’яснює деякі питання щодо оподаткування податком на прибуток операцій з нерухомим майном, а саме, необоротних активів.

Так, контролюючий орган у ІПК зазначає, що залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів – сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації.

Терміни «невиробничі основні засоби», «невиробничі нематеріальні активи» означають відповідно основні засоби, нематеріальні активи, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, у випадку продажу основних засобів (у т.ч. у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів.

При цьому на вартість необоротних активів, утриманих для продажу коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється.

При цьому, Юридична компанія «Бі ен Сі» нагадує, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.    

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"