+38 (044) 581-79-54

Правовий статус голови товариства з обмеженою відповідальністю

04 березня 2014 року

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,кандидат юридичних наук, адвокат

Правовий статус голови товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) регулюється нормами Закону України «Про господарські товариства».

У відповідності до ч. 5 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» голова товариства обирається загальними зборами учасників.

Згідно із законодавством, голова товариства скликає позачергові загальні збори учасників при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу (ч.2 ст. 61 Закону України «Про господарські товариства»).

До повноважень голови товариства за рішенням загальних зборів учасників товариства можуть бути віднесені інші питання.

Голова товариства не є членом виконавчого органу ТОВ і не може без довіреності укладати договори, підписувати платіжні документи від імені товариства. У зв’язку з цим голова товариства не належить до осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку ТОВ, за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах.

Обрання особи головою товариства оформляється протоколом загальних зборів учасників ТОВ. Наказом голови виконавчого органу (директора) посаду голови товариства може бути внесено до штатного розпису ТОВ.

Повноваження голови товариства особою можуть виконуватися на оплатній або безоплатній основі.

Виплата винагороди голові товариства, у разі виконання його повноважень на оплатній основі, здійснюється у розмірах визначених у наказі та штатному розписі ТОВ.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"