+38 (044) 581-79-54

Вимоги до кандидатів у члени виконавчого органу акціонерного товариства

14 лютого 2014 року

Шевчук Петро Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Правове регулювання щодо вимог до посадових осіб акціонерних товариств, в тому числі членів виконавчого органу, здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням положень цивільного або трудового законодавства, а також статуту акціонерного товариства.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Крім того, згідно частини 1 статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства» посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

У відповідності до частини 4 статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства.

Частиною 4 статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Від імені Товариства цивільно-правовий (трудовий) договір підписує Голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

Члени наглядової ради та правління мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

Таким чином, відносини між посадовими особами акціонерного товариства і його власниками можуть бути врегульовані як трудовими нормами, так і цивільно-правовими.

Отже, чинним законодавством України не передбачено вимоги для посадових осіб акціонерного товариства, в тому числі членів правління, про обов’язковість перебування у трудових відносинах з акціонерним товариством.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"