+38 (044) 581-79-54

Щодо доступу акціонерів до фінансової звітності товариства

21 червня 2013 року

Солонина Ігор Юрійович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Вимоги щодо переліку документів, які повинні надаватися акціонерам акціонерними товариствами, встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

У статті 25 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 88 Господарського кодексу України визначено, що кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Стаття 77 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає чіткий перелік документів, які мають зберігатися в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Відповідно до частини 1 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 цього Закону. Пунктом 11 передбачено річну фінансову звітність акціонерного товариства.

Частиною 2 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів.

Відповідальність за ненадання або невчасне надання акціонеру документів та інформації визначена Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Так відповідно до частини 3 статті 11 Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації застосовуються санкції у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, кожен акціонер має право на отримання копій документів річної фінансової звітності Товариства у разі подання належним чином оформленої письмової вимоги.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"