+38 (044) 581-79-54

Щодо володіння пайовими фондами корпоративними правами

30 січня 2014 року

Гаврилець Олександр Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ), у т.ч. пайових фондів (далі – ПФ), визначаються Законом України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року (далі – Закон про ІСІ), який набрав чинності з 1 січня 2014 року.

Згідно зі ст. 48 Закону про ІСІ активи ІСІ можуть складатися з цінних паперів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, банківських металів та інших активів, передбачених законодавством.

Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.

Згідно зі ст. 41 Закону про ІСІ пайовий фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами (далі – КУА) та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.

При цьому, пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

ПФ створюється компанією з управління активами.

Згідно зі ст. 43 Закону про ІСІ активи ПФ, в тому числі нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім'я КУА з обов'язковим зазначенням реквізитів такого фонду.

Укладаючи договори за рахунок активів ПФ, КУА діє від свого імені в інтересах ПФ з обов'язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться КУА через ПФ, здійснюється КУА окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

Таким чином, у разі придбання частки у статутному капіталі господарського товариства (корпоративних прав) за рахунок активів ПФ:

- учасником господарського товариства буде КУА, із зазначенням у статуті товариства про те, що КУА діє в інтересах ПФ і внесенням до статуту відповідних реквізитів ПФ;

- до ЄДР відомості про нового учасника вносяться щодо КУА з обов'язковим зазначенням реквізитів ПФ, за рахунок активів якого придбано корпоративні права;

- бухгалтерський та податковий облік операцій із придбання корпоративних прав через ПФ, здійснюється КУА окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"