+38 (044) 581-79-54

Правові засади підтримки національного експорту

06 липня 2013 року

Шевчук Петро Васильович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Загальними нормативно-правовими актами України, покликаними врегульовувати питання експорту України та державної підтримки експорту є Митний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, а в частині відповідальності за порушення правил експорту – Кримінальний кодекс України та кодекс України про адміністративні правопорушення.

Окремі питання експорту спеціалізованих галузей економіки регулюються в самих законах, зазвичай з відсилкою на спеціально прийняті нормативно-правові акти. Прикладом цього є:

- Закон України «Про металобрухт» № 619-XIV від 05.05.1999 року, який регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, та є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту. Статтею 9 цього Закону передбачено порядок реєстрації договорів на експорт металобрухту з відсилкою на спеціально прийнятий порядок Кабінетом Міністрів України.

- Закон України «Про лікарські засоби» № 123-96/ВР від 04.04.1996 року, який регулює правовідносини, пов'язані із створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб. Цей Закон містить статтю 18, яка визначає порядок вивезення лікарських засобів з відсилкою на інші нормативно-правові акти.

- Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/95-ВР, який визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України. В цьому Законі питанню експорту алкогольних та тютюнових виробів відведені статті 14 та 15.

- Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні» № 37-IV від 04.07.2002 р., який визначає державну політику щодо розвитку ринку зерна як пріоритетного сектора економіки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економічних та організаційних умов конкурентоспроможного виробництва і формування ринку зерна для забезпечення внутрішніх потреб держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному зерні, нарощування його експортного потенціалу. Розділ X цього Закону присвячений експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами України.

- Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-IV від 08.09.2005 р. Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів.

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії № 1164-VI від 19.03.2009 р. та інші.

Окремі вимоги до експорту товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України, зокрема кожного року встановлюється перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, встановлюється наявність певних квот чи обмежень, тощо.

Частково питання міжнародного співробітництва України з питань експорту вирішується на рівні урядів держав (прикладом може бути Постанова Кабінету Міністрів України № 1625 від 08.10.1998 року «Про експорт окремих видів товарів до республіки Молдова»), проте основний обсяг законодавчого врегулювання питання експорту товарів здійснюється на міжнародному рівні шляхом підписання та ратифікації угод, які у відповідності до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України. Прикладом є Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку» № 423-V від 01.12.2006 року; Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг)» № 579-XIV від 08.04.1999 р.; Закон України «Про ратифікацію Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, що діє через Національне агентство України з реконструкції та розвитку, та Міністерством міжнародної торгівлі і промисловості Японії, що діє через Департамент експортного, імпортного та інвестиційного страхування, щодо державної підтримки експорту, кредитів та інших операцій для України» № 126/98-ВР від 12.02.1998 р.

Окремі повноваження з врегулювання, в т.ч. і питань експорту, надані Президенту України, який своїми указами має право врегульовувати питання експорту відповідно до міжнародних зобов’язань України та ситуації із законодавчим врегулюванням експорту (наприклад указ Президента України «Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України» № 861/99 від 15.07.1999 р.).

Іще одним важливим кроком для підтримки експорту в Україні є запровадження податкових пільг по сплаті податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, сплаті інших податків та зборів. Законодавче закріплення законності та імперативності норм щодо використання міжнародних договорів встановлено в п. 3.2. ст. 3 Податкового кодексу України, яка вказує, що якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Прикладом є Закон України «Про ратифікацію Договору між Урядом України та Європейським банком реконструкції та розвитку про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄБРР в Україні» № 319-VI від 04.06.2008 року (код пільги: 11020216); Закон України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією» № 2533-VI від 21.09.2010 року (код пільги 14010394); ст. 213 Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з підакцизними товарами та інші.

На даний час немає єдиного нормативно-правового акту, який б узагальнював та встановлював чіткі правила експорту. Спроби прийняття такого закону уже були (проект Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» № 9373 від 31.10.2011 р.), проте цей проект закону 05.07.2012 року був відхилений Верховною Радою України. На даний час у Верховній Раді України немає альтернативи даному законопроекту, а тому чекати в найближчий час чітких та зрозумілих правил як ведення так і державної підтримки експорту не варто.

Підсумовуючи усе вищевикладене, спроби врегулювання питань експорту в Україні зазвичай вирішуються шляхом ратифікації угод, а ті поодинокі спроби держави в особі Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України не дають впевненості в розвитку експортного потенціалу України та привабливості експорту загалом.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"