+38 (044) 581-79-54

Правовий режим недержавного пенсійного забезпечення

16 липня 2013 року

Бондар Роман Вікторович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Законом України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» передбачене обов‘язкове впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Накопичувати кошти можна буде як у Накопичувальному пенсійному фонді – цільовому позабюджетному фонді, так і в недержавному пенсійному фонді (на вибір).

На сьогодні накопичувальні пенсійні програми НПФ набирають в Україні дедалі більшого поширення, адже система недержавного пенсійного забезпечення крім накопичення коштів дає змогу вирішити широкий спектр питань, таких як створення соціального пакета для працівників підприємства, управління персоналом і оптимізація його чисельності, фінансування програм розвитку виробництва, податкове планування, корпоративне управління, імідж підприємства та керівництва.

Недержавний пенсійний фонд (далі – пенсійний фонд, НПФ) – це юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (надалі – Закон), яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду. При цьому недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Весь отриманий фондом інвестиційний дохід розподіляється тільки між його учасниками.

З метою захисту прав учасників пенсійного фонду Законом про НПЗ заборонено: формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів; надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами; укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов‘язковою умовою зворотного викупу; за рахунок пенсійних активів емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери (ст. 49 Закону).

Недержавний пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство (ст. 6 Закону).

Активи недержавного пенсійного фонду можуть формуватися за рахунок внесків роботодавця, внесків самих працівників та інвестиційного доходу, отриманого від діяльності, здійснюваної НПФ.

В НПФ не потрібно відразу вкладати велику суму коштів, розмір та періодичність пенсійних внесків обирається учасником пенсійного фонду можуть змінюватись ним на власний розсуд. Учасник недержавного пенсійного фонду, на відміну від клієнта страхової компанії, може пропустити або призупинити внесення на особистий рахунок коштів, при цьому, раніше сплачені до пенсійного фонду кошти працюють та приносять його власнику інвестиційний дохід.

Внески до НПФ належать учасникові на праві приватної власності, отже учасник НПФ має право передати свої накопичення у спадок та заповідати згідно із чинним законодавством.

Учасник НПФ має можливість раніше (на 10 років) за інших отримати пенсійну виплату із недержавного пенсійного фонду (ст. 61 Закону).

Докорінна відмінність схеми роботи НПФ від схеми «фінансова піраміда» у наступному. У фінансовій піраміді найперші учасники отримують прибутки за рахунок нових учасників, тож піраміда здатна генерувати прибуток для них лише за умови перевищення кількості нових учасників над кількістю старих. Коли нових учасників піраміди стає менше, ніж споживачів прибутку – старих учасників, фінансова піраміда руйнується, старі учасники не отримують прибутку, а нові – залишаються у збитку.

НПФ наповнюється за рахунок вкладників (учасників), які самі є споживачами прибутку, але в майбутньому. Тобто учасник НПФ забезпечує лише власний прибуток і не залежить від притоку нових учасників до системи.

Податковий облік

Пунктом 142.2 ст. 142 Податкового кодексу передбачено можливість включення до витрат підприємства – платника податків суми пенсійних внесків згідно з договорами недержавного пенсійного забезпечення, сплачених на користь своїх працівників. Ця сума має два обмеження, а саме: загальний обсяг суми не може перевищувати 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди; сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених розділом IV Податкового кодексу, протягом такого податкового періоду (пп. 142.2 ст. 142 Податкового кодексу).

Підпунктом «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу передбачено податкову пільгу для платників податку (найманих осіб), на користь яких роботодавцем за власний рахунок сплачено добровільні внески за вищезазначеними договорами.

На сьогодні відповідно до пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу для суб‘єктів недержавного пенсійного забезпечення сума обмеження дорівнює п‘ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що становить наразі 5590 грн. у розрахунку на місяць (1118 х 5) (розмір мінімальної заробітної плати з 01.10.2012 р. становить 1118 грн.).

Пільгове оподаткування надається і фізичним особам. Відповідно до пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, за який сплачується пенсійний внесок, але не більше п‘яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, у розрахунку за місяць.

Участь у недержавному пенсійному фонду дає роботодавцю можливість: стимулювати працівників завдяки додатковим пенсійним відрахуванням (розміри яких формуються виключно за рішенням роботодавця із врахуванням як то віку працівників, стажу роботи, займаної посади, тощо); підтримати позитивний імідж підприємства (забезпечення додаткового соціального захисту шляхом недержавного пенсійного забезпечення); завдяки ефективному стимулюванню зберегти кращі кадри та залучити нових висококваліфікованих фахівців; залучити вигідні інвестиційні ресурси на стабільних довготермінових умовах для вирішення завдань модернізації та розвитку виробництва.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"