+38 (044) 581-79-54

Особливості оплати праці (виплати винагороди) посадових осіб і працівників акціонерних товариств

14 травня 2013 року

Солонина Ігор Юрійович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

Правове регулювання щодо оплати праці (винагороди) посадових осіб акціонерних товариств (далі – АТ) здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням положень цивільного або трудового законодавства. Що стосується правового регулювання оплати праці для робітників, то воно здійснюється на підставі трудового законодавства, у тому числі Кодексу законів про працю (далі – КЗпП), Закону України «Про оплату праці», колективного договору, що діє в АТ.

Можна виділити три основні відмінні ознаки щодо оплати праці посадових осіб АТ і робітників.

По-перше: За сферою правового регулювання. Відносини між робітниками і керівництвом (власниками) АТ щодо оплати праці регулюються виключно трудовими нормами, у той час як відносини між посадовими особами АТ і його власниками можуть бути врегульовані як трудовими нормами, так і цивільно-правовими.

Відповідно до ст. 21 КЗпП відносини між робітником і керівництвом (власниками) АТ оформлюються у вигляді трудового договору.

У той час, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» між посадовими особами АТ і його власниками укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

По-друге: За порядком встановлення заробітної плати. Для робітників вона встановлюється на підставі колективного договору, у той час як для посадових осіб АТ визначається контрактом на підставі чинного законодавства і умов колективного договору. Якщо ж між посадовою особою АТ і його власниками складено цивільно-правовий договір, то винагорода сплачується відповідно до положень даного договору.

По-третє: За оплатою. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про заробітну плату» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, тобто, за виконану роботу робітник має завжди отримувати матеріальну винагороду у той час, як відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» у разі укладення цивільно-правового договору між посадовою особою АТ і його власниками такий договір може бути і безоплатним.

Отже, виплати винагороди за виконану роботу посадовим особам АТ може здійснюватися відповідно до норм як трудового, так і цивільного законодавства, а також може бути безоплатною. В той час, як виплата заробітної плати робітникам врегульована виключно нормами трудового законодавства та завжди передбачає матеріальну винагороду за виконану роботу.

Відповідно до частини 4 статті 62 Закону України «Про акціонерні товариства» посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Згідно статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства.

Таким чином, у разі прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про встановлення розміру винагород посадовим особам Товариства, то така виплата є фіксованою і не може змінюватись в залежності від кількості відпрацьованих днів посадовою особою Товариства.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"