+38 (044) 581-79-54

Про арешт на право оренди майна

Савенко Руслан Васильович

старший юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

02 березня 2021 року

 

Касаційним господарським судом у складі Верховного суду в постанові від 7 серпня 2020 року у справі № 916/1092/19 викладено правовий висновок, згідно якого виконавцю не надано права накладати арешт на право оренди майна боржника-орендаря.

ТОВ просило визнати протиправними і скасувати постанови приватного виконавця про опис та арешт майна.

Скаргу обґрунтовано таким:

- накладення арешту на право оренди майна не може задовольнити майнові вимоги стягувача до боржника, оскільки право оренди майна не підлягає реалізації в порядку статті 61 Закону "Про виконавче провадження";

- право оренди майна, належне боржнику, не є майном, за рахунок якого можуть бути задоволені вимоги стягувача у виконавчому провадженні;

- дії приватного виконавця направлені не на реальне виконання рішення суду, а на перешкоджання здійснення господарської діяльності ТОВ.

Виконавець стверджував, що його дії відповідають зазначеним вимогам законодавства і заперечував проти задоволення скарги.

ВС зазначив, що з аналізу положень Закону "Про оренду державного та комунального майна", статті 4 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" слідує, що право на оренду (право оренди) майна, яке набуте орендарем на підставі договору оренди, є похідним від права власності майновим правом у розумінні статей 177 і 178 Цивільного кодексу, щодо якого законодавством установлено певні обмеження, які визначають рівень його оборотоздатності. Тобто, лише власник майна має право розпоряджатися (реалізовувати) право оренди на власний розсуд, боржник таким правом не наділений.

Системний аналіз норм статті 19 Конституції, статей 10, 18, 56 Закону "Про виконавче провадження", статей 177, 178, 190 Цивільного кодексу, вказує на те, що виконавець не наділений правом накладення арешту на право оренди майна боржника-орендаря, яке як майнове право є за змістом наведених вище законодавчих норм відмінним від майна (коштів) об'єктом цивільних прав та має обмежену оборотоздатність для боржника-орендаря.

Відповідно до висновку про застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного у пункті 6.41 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 у справі № 904/968/18"… виконавець, виконуючи рішення, не може бути наділений більшими повноваженнями щодо майнових прав, ніж має щодо цих самих майнових прав сам боржник".

Таким чином, застосування виконавцем такого заходу примусового виконання рішень, як звернення стягнення на право оренди рухомого та нерухомого майна, можливе стосовно власника такого майна, а також у тих випадках, коли право на таке відчуження щодо іншої, крім власника, особи, передбачено законом або договором (заставодержатель права оренди такого майна тощо).

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"