+38 (044) 581-79-54

Щодо відшкодування шкоди, завданої слідчими діями

Солонина Ігор Юрійович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

08 січня 2021 року

 

02 грудня 2020 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду (далі – Верховний Суд), прийняв постанову по справі № 303/1776/19, в якій дійшов правового висновку щодо застосування ст. 1176 ЦК України та зазначив, що відшкодовується шкода, завдана не тільки незаконним засудженням, арештом, обшуком, а й іншими діями, внаслідок яких особі заподіяно шкоду.

У даній справі Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з Державної казначейської служби України за рахунок коштів державного бюджету України шляхом списання коштів із єдиного казначейського рахунку на свою користь завдану йому матеріальну та моральну шкоду спричинену незаконними діями уповноважених осіб державних органів України, станом на 21 грудня 2018 року у розмірі 787 998 грн., що складається із матеріальної шкоди в розмірі 345 669 грн і моральної шкоди в розмірі 442 338 грн. а також вирішити питання розподілу судових витрат.

Позовні вимоги обґрунтовував тим, що 23 червня 2014 року належний йому та керований ним автомобіль був неправомірно зупинений працівниками поліції, згодом вилучений і поміщений на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позовних вимог.

У свою чергу Верховний Суд під час касаційного перегляду справи дійшов до наступних висновків.

Так, згідно частин першої та другої статті 23 ЦК особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів.

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості (частина третя статті 23 ЦК).

Отже суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, ухвалюючи рішення про відмову у позові не врахував, що питання наявності між сторонами деліктних зобов'язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду перебуває у площині цивільних правовідносин позивача та держави.

Разом із тим, відсутність обвинувального вироку чи будь-яких інших рішень про визнання незаконними дій чи бездіяльності посадових осіб Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області не може ставиться у пряму залежність з наявністю підстав для відшкодування шкоди у цивільних правовідносинах, оскільки суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, оцінює надані сторонами докази, крім того, з огляду на статтю 1174 ЦК для застосування відповідальності посадових осіб та органів державної влади встановлення наявності їх вини не є обов'язковою.

З огляду на зазначене колегія суддів погоджується із доводами касаційної скарги про те, що відшкодуванню підлягає шкода, завдана внаслідок не тільки незаконного засудження, повідомлення про підозру, арешт, обшук, виїмку, а й інших дій внаслідок яких особі було заподіяно шкоду та погоджується із доводами касаційної скарги про те, що судами попередніх інстанцій було ухвалено судові рішення без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме постанови Великої Палати Верховного Суду від 12 березня 2019 року у справі № 920/715/17 в якій зазначено, що за відсутності підстав для застосування частини першої статті 1176 ЦК в інших випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила частини шостої цієї статті - така шкода відшкодовується на загальних підставах, тобто виходячи із загальних правил про відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та службовими особами (статті 1173, 1174 ЦК).

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"