+38 (044) 581-79-54

Про використання винаходу за патентом без дозволу власника

Шевчук Петро Васильович

керівник Західноукраїнського регіонального офісу

Юридичної компанії «Бі ен Сі», адвокат

15 червня 2020 року

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 14 квітня 2020 року у справі № 911/165/18 роз’яснив, коли використовувати винахід за патентом можна без дозволу його власника.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Причиною виникнення цього спору є питання щодо наявності або відсутності підстав для заборони Товариству використовувати винахід за патентом України без дозволу його власника.

Таким чином, ВС зазначив, що виходячи з аналізу статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу з науковою метою або в порядку експерименту. Для здійснення Лабораторією як науковим підрозділом Товариства наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності, в її штаті мають бути передбачені не лише посади наукових працівників у кількості не менш як 50 %, але й ці посади мають бути зайняті працівниками, які є саме науковими працівниками – мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадять наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

Водночас з огляду на необхідність доведення використання запатентованої речовини саме з науковою метою (як визначеного законодавцем випадку обмеження майнових прав Компанії - власника відповідного патенту) до предмета доказування у цій справі входять й наявність у відповідача технічної можливості (обладнання) для проведення відповідних наукових робіт, й кількість речовини, зазвичай необхідної для реалізації проголошеної мети (надмірна для наукової мети кількість речовини може бути ознакою підготовки до вчинення інших - ніж наукові дослідження - дій). Разом з тим відповідні доводи позивача з цього приводу залишилися без належних дослідження та оцінки.

Разом з тим перелік наведених обставин не є вичерпним. Для правильного вирішення даного спору належить дослідити та оцінити усі фактичні обставини, які доводять або спростовують наявність у даному випадку наукової мети.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"