+38 (044) 581-79-54

Щодо нового Положення про фінмоніторинг

Гарагонич Олександр Васильович

голова АО «Юридична компанія «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

25 травня 2020 року

 

У зв'язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

НБУ оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій (Додаток 20), серед яких:

Індикатори, що стосуються діяльності чи поведінки клієнта

·        не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);

·        ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку важко перевірити;

·        неможливо зв'язатися із клієнтом за наданою ним адресою або номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації);

·        клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;

·        клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;

·        клієнт демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку;

·        клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи або роз'яснення;

·        клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервову поведінку, без наявності очевидних на те підстав;

·        клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівникові банку за проведення фінансової операції у незвичний або підозрілий спосіб;

·        клієнт демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком або не може пояснити їх зміст;

·        клієнт незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв'язків із незаконною діяльністю;

·        характер фінансової операції або обставини, за яких вона ініціюється, дають підстави вважати, що вона здійснюється від імені та/або на користь іншої сторони, особа якої не розкрита банку;

·        за рахунком клієнта - суб'єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі (у розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій) обов'язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету);

·        рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв'язків, управляє один і той самий представник;

·        представник клієнта - фізичної особи не має чітких та зрозумілих стосунків із клієнтом (наприклад, особа не є родичем, членом сім'ї, адвокатом);

·        подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;

·        представники клієнта - суб'єкта господарювання максимально уникають контактів з працівниками банку, навіть коли за звичайних умов проведення фінансової(их) операції(й) це було б для них набагато зручніше;

·        клієнт постійно наполягає на обслуговуванні в одного працівника банку тощо.

Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта

·        клієнт (юридична особа - резидент) регулярно перераховує гроші іноземній компанії, яка має рахунок у банку України;

·        незвично швидке проходження коштів через рахунок, тобто незначне сальдо на початок та кінець дня та великі щоденні обороти коштів за рахунком;

·        регулярні перекази коштів з рахунку клієнта - юридичної особи на особистий рахунок працівника або осіб, пов'язаних із працівником, і навпаки (крім виплати заробітної плати, соціальних виплат та інших обов'язкових платежів);

·        контрагентами клієнта є особи, стосовно яких у банку є негативна інформація [зокрема особи, яким банк відмовив у встановленні (підтриманні) ділових відносин у зв'язку з присвоєнням неприйнятно високого ризику];

·        відбулися значні зміни в обсягах фінансових операцій, що здійснюються за рахунками клієнта;

·        клієнт регулярно здійснює або отримує значну кількість переказів без відкриття рахунку;

·        регулярне отримання коштів з-за кордону та/або переказ коштів за кордон, якщо мета таких переказів є неочевидною або сукупність таких фінансових операцій носить незвичний характер;

·        здається, що відправник переказу не знає одержувача, якому надсилає переказ, або отримувач не знає відправника переказу;

·        клієнт отримує на свій рахунок багато готівкових чи безготівкових платежів на незначні суми, які згодом агрегуються та великою сумою переказуються іншому клієнту;

·        оборот за рахунком клієнта (юридичної особи) в основному складається з дебетових безготівкових платежів та кредитових готівкових виплат;

·        проведення так званих поворотних переказів, тобто коли кошти, отримані від особи з іноземної держави (території), відразу перераховуються іншій особі з тієї самої держави (території), або на рахунок відправника в іншій державі (території);

·        перекази спрямовуються для виплати у відділеннях, розташованих дуже близько до кордонів країн з підвищеним ризиком тероризму;

·        клієнт регулярно надає або отримує позики від контрагентів, які не належать одній бізнес-групі компаній;

·        кілька фізичних осіб - клієнтів отримують на власні рахунки споживчі кредити від однієї фінансової компанії та протягом короткого проміжку часу знімають їх готівкою. Споживчі кредити видаються на значні суми (орієнтовно декілька мільйонів гривень одній фізичній особі) та/або на короткий термін користування. За рахунками клієнтів у банку немає операцій з погашення споживчих кредитів на рахунки фінансової компанії. Наявна в банку інформація про фінансовий стан клієнтів свідчить, що такі фізичні особи не мають достатніх фінансових можливостей для погашення отриманих короткотермінових кредитів;

·        фізична особа отримує на свій рахунок грошові кошти як кредит на суму, що вочевидь суттєво перевищує її фінансові можливості в частині повернення такого кредиту. У подальшому заборгованість оплачується або юридичними особами за договорами переведення боргу або безпосередньо фізичною особою - позичальником, однак за рахунок коштів, які не є його власними доходами;

·        державні кошти (пожертви) є основним джерелом надходжень на рахунки неприбуткової організації;

·        за рахунками клієнта, який провадить діяльність у сфері роздрібної торгівлі, немає фінансових операцій із інкасації виручки;

·        проведення фінансових операцій на значні суми за особистим рахунком фізичної особи, якщо їх характер є притаманним комерційній діяльності.

·        отримання особою коштів від релігійної чи благодійної організації та їх подальший переказ або використання на придбання активів протягом відносно короткого періоду.

·        проведення "циклічних" фінансових операцій із неодноразового поступового перерахування певної суми коштів з рахунку на рахунок юридичних осіб з призначенням платежу "поповнення статутного капіталу" наслідком чого є "штучне" створення статутного капіталу клієнта.

·        проведення за рахунком клієнта "циклічних" фінансових операцій з використанням однієї (або наближеної) суми коштів, за результатами яких відбулася купівля/продаж активу, надання/повернення фінансової допомоги, формування/погашення заборгованості за будь-яким правочином.

З повним переліком індикторів можна ознайомитися у Додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(050) 550 42 26 

 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(050) 352 86 62 

 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"