+38 (044) 581-79-54

About new Law of Ukraine "The State Service"

Verbytskyi Yaroslav V.

Lawyer of "B&С" Law Company

10 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла новий Закон України "Про державну службу" (законопроект № 2490), який вступає в силу з 1 травня 2016 року.

Закон розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави і суспільства, а також для забезпечення реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби ".

Залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень посади державної служби в державних органах поділяються на 3 категорії: категорія "А" (вищий корпус державної служби); категорія "Б" (керівники підрозділів); категорія "В" (інші посади державної служби, які не віднесені до категорій "А" і "Б"). Також встановлюється 9 рангів державних службовців. Так, держслужбовцям, які займають посади категорії "А" присвоюються 1, 2, 3 ранг; категорії "Б" - 4, 5, 6 ранг; категорії "В" - 7, 8, 9 ранг.

Надходження на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим законом.

Державна служба починається з моменту публічного складення Присяги державного службовця .

Згідно з новим Законом, державний службовець не має права:

  • бути членом політичної партії;

  • проводити або брати участь у передвиборчій агітації за інших кандидатів, інші партії, які є суб'єктами виборчого процесу;    

  • поєднувати роботу на посади державної служби з обов'язками народного депутата або депутата місцевої ради та ін.

Крім того, держслужбовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії чи бездіяльність, які будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних партіям і негативно вплинути на імідж державного органу та довіри до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності та національної безпеки для здоров'я і захисту прав і свобод інших людей. Серед іншого державний службовець зобов'язаний з повагою ставитися до державних символів України; говорити державною і регіональною мовою (мовами) або мовою національних меншин під час виконання посадових обов'язків.

Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінці для визначення якості виконання поставлених завдань. Матеріальний і моральний збиток, який був нанесений фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.

У свою чергу держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, щодо:    

  • державного службовця, що завдала шкоди;    

  • посадовій особі (особам), яке (які) винен (винні) в незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.

Разом з тим, відповідно до законодавчого акту, державний службовець у разі виникнення у нього сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) держслужбовець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про неї керівника вищого рівня або органу вищого рівня. У такому випадку державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу.

Встановлюється, що держслужба припиняється у разі досягнення державним службовцем віку 60 років (згідно з чинним законодавством - у разі досягнення 65 років), якщо інше не передбачено законом.

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"