+38 (044) 581-79-54

Changing essential working conditions

Verbytskyi Yaroslav V.

Lawyer of "B&С" Law Company

Відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Правовим документом про таку зміну повинен бути наказ про зміну істотних умов праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Працівники, істотні умови праці яких у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці підлягають зміні, персонально попереджуються про дату таких змін.

Попередження – це письмова пропозиція працівникові продовжити роботу після того, як власник з дотриманням установленого двомісячного строку змінить істотні умови праці

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36цього Кодексу.

Як передбачено частиною першою статті 50 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Підприємства й організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. При встановленні меншої норми тривалості робочого часу слід мати на увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитися за повною тарифною ставкою, повним окладом.

Загальновстановлений робочий тиждень тривалістю в 40 годин як норма робочого часу відрізняється від робочого тижня як складової частини графіка роботи, тривалість якого може відхилятися від цієї норми, але в середньому за обліковий період повинна обов'язково їй відповідати.  Тобто згідно ст. 61 Кодексу законів про працю на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Підсумований облік робочого часу означає, що тривалість роботи протягом дня може відхилятися в певних межах від робочого дня нормальної тривалості з тим, щоб установлену законом норму робочого часу було витримано за певний обліковий період, як правило місяць. З метою спрощення роботи із визначення тривалості робочого часу кожного року Міністерство праці і соціальної політики своїм листом доводить розрахунок тривалості робочого часу на кожен місяць з урахуванням різної тривалості робочого тижня. http://zib.com.ua/ua/print/101725-list_minsocpolitiki_vid_09092014_n10196014-1413_pro_rozrahun.html

Надурочною роботою за підсумованого обліку робочого часу є робота понад установлену тривалість робочого часу за обліковий період. Зокрема, якщо застосовується місячний обліковий період, надурочні роботи оплачуються щомісяця.

Надурочну роботу слід оплачувати відповідно до ст.106 КЗпП України, якою передбачено, що у разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлений робочий час в обліковому періоді. За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години.

Тобто, якщо працівник  за місяць відпрацював, приміром 10 годин понад установлену місячну норму робочого часу, йому цей час має бути оплачено як за надурочну роботу (в подвійному розмірі), але за умови запровадження підсумованого обліку робочого часу.

Компенсація надурочної роботи наданням відгулу не допускається.

Поняття «ненормований робочий час» у КЗпП не визначено. Зазвичай ненормований робочий час є особливим режимом робочого часу працівників, праця яких не завжди підлягає точному обліку робочого часу, а також для осіб, робочий час яких розподіляється відповідно до характеру посадових обов’язків, скажімо, робота зоотехніка, обов’язки якого передбачають перевірку роботи працівників ферми (як-от, доярів, скотарів тощо) як зранку, так і ввечері.

Для визначення посад і професій з ненормованим робочим часом підприємство самостійно розробляє відповідний список, який додатком вноситься до колективного договору. Пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР працівникам з ненормованим робочим днем надаються додаткові відпустки тривалістю до 7 календарних днів згідно з указаним вище списком.

Слід зазначити, що скорочена тривалість робочого часу відрізняється від неповного робочого часу.Скорочений робочий час встановлюється законодавством, а неповний робочий час - за погодженням сторін трудового договору. Неповний робочий час відрізняється від скороченого робочого часу також тим, що при скороченій тривалості робочого часу оплата праці здійснюється у повному розмірі тарифної ставки, повного окладу, а при неповному робочому часі вона провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Стосовно початку і закінчення роботи слід зазначити, що час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством.Визначення часу початку і закінчення щоденної (зміни) роботи відноситься до компетенції трудового колективу, сторін колективного договору, власника і профспілкового органу.Що стосується роботи змінами, перерв між змінами слід зазначити таке.  При роботі змінами затверджуються графіки змінності. При роботах змінами працівники чергуються в змінах рівномірно в порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності. Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. При цьому тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).Слід вказати про те, що призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

На роботах з особливими умовами праці робочий день може бути поділено на, при цьому загальна тривалість роботи не має перевищувати нормальну тривалість робочого часу. Пунктом 3.4 Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 року № 359, встановлено тривалість робочого часу (зміни), яка неможе перевищувати 12 год. на добу.

Складаючи графіки змінності, слід брати до уваги тижневу норму робочих днів і тоді, коли робота частково виконується в нічний час, адже скорочується тривалість роботи саме за роботу в нічний час, і нема жодних підстав скорочувати тижневу норму робочого часу.

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"