+38 (044) 581-79-54

The placement of information of public joint stock companies

Verbytskyi Yaroslav V.

Lawyer of "B&С" Law Company

Вимоги щодо переліку інформації, яка повинна бути розміщена публічними акціонерними товариствами, встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства», а з 01.03.2015 року також Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Частина 3 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачає, що публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 - 16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону.

Однак в Законі України «Про акціонерні товариства» не встановлювалося жодних строків розміщення такої інформації та відповідальності за нерозміщення інформації.

Закон України «Про акціонерні товариства» набув чинності 30.04.2009 року, а його положення є обов’язковими для усіх акціонерних товариств з 30.04.2011 року.

16.12.2014 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення №1713 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яким вносяться зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Даними змінами, а саме розділом ІХ Положення, безпосередньо передбачається встановлення конкретного переліку інформації і документів, які публічне акціонерне товариство зобов’язане розміщувати на сторінці в мережі Інтернет, а також строки такого розміщення.

Зміни набрали чинності з 01.03.2015 року.

Таким чином, обов’язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет був передбачений ще Законом України «Про акціонерні товариства», однак Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не перевіряла виконання даних норм закону та не накладала штрафні санкції на публічні акціонерні товариства за нерозміщення. З 01.03.2015 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати перевірку виконання публічними акціонерними товариства вимог щодо розміщення інформації на сторінці в мережі Інтернет та може застосувати санкції до публічного акціонерного товариства за невиконання або несвоєчасне виконання її рішень у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв’язку з цим рекомендуємо до 01.03.2015 року виконати вимоги розділу ІХ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів з метою уникнення застосування санкції стосовно Вашого підприємства з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"