+38 (044) 581-79-54

The grounds of centralized management the corporation members

Roman Bondar V.

Lawyer of "B&С" Law Company

Ч.1 ст.118 Господарського кодексу України (надалі — ГК України) визначено, що об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Таким чином, об'єднання підприємств створюються не для ведення самостійної підприємницької діяльності, а для координації діяльності членів такого об'єднання.

Нормами ч.2 ст.119 ГК України передбачено, що господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.

Тобто, мова знову ж таки йде про об'єднання господарської діяльності учасників господарського об'єднання, але аж ніяк не про самостійну господарську діяльність господарського об'єднання. 

У відповідності до ч.3 ст.120 ГК України корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

З урахуванням вищенаведеного, корпорація є договірним об'єднанням, що не здійснює самостійної господарської діяльності, а тільки поєднує виробничі, наукові і комерційні інтереси своїх учасників, шляхом здійснення централізованого регулювання діяльності кожного з учасників, у відповідності до делегованих учасниками окремих повноважень.

Тобто, корпорація здійснює централізоване управління учасниками в межах делегованих повноважень.

Законом України "Про архітектурну діяльність" встановлено, що замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

Нормами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачено, що замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668, замовник - сторона договору підряду, яка за власним рішенням або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт (будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплачує їх.

Як наслідок, для набуття статусу замовника – корпорація зобов’язана:

- мати у власності або в користуванні земельну ділянку, яку вона може отримати тільки від своїх учасників, оскільки самостійну господарську діяльність вона не здійснює;

- розмістити замовлення на виконання робіт (будівництво об'єкта), що може бути здійснено тільки в рамках делегованих повноважень щодо централізованого управління;

- прийняти закінчені роботи (об'єкт будівництва), що може бути здійснено тільки в рамках делегованих повноважень щодо централізованого управління;

-  оплатити закінчені роботи (об'єкт будівництва), що може бути здійснено тільки за рахунок коштів, наданих учасниками.

Таким чином, корпорація не може самостійно виступати замовником (тобто здійснювати будівництво самостійно, незалежно від інших суб’єктів господарювання), а тільки шляхом делегування їй таких повноважень учасниками.

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"