+38 (044) 581-79-54

Current issues of the election of independent director in joint stock companies

Roman Bondar V.

Lawyer of "B&С" Law Company

Скільки разів може обиратися (призначатися)  незалежний директор?

У відповідності до ч.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Таким чином, незалежний директор (незалежний член наглядової ради) може переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо незалежного директора обрати (призначити) у 2017 році, то у 2018 році його можна знову обирати чи ні?

З урахуванням положень ч.1 ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" незалежний директор (незалежний член наглядової ради) обраний у 2017 році може бути переобраний у 2018 році.

Чи може  юридична особа як акціонер  запропонувати незалежного директора?

Згідно норм ч.ч.1,2 ст.38  Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, які мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Таким чином, юридична особа як акціонер може запропонувати кандидатуру незалежного директора (незалежного члена наглядової ради).

Скільки незалежних директорів може запропонувати акціонер?

Відповідно до ч.1 ст.38  Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Таким чином, акціонер може запропонувати таку кількість кандидатів у члени наглядової ради АТ, в тому числі і незалежного директора (незалежного члена наглядової ради), яка не перевищує кількісного складу наглядової ради АТ.

Які повноваження незалежного директора?

Незалежний директор (незалежний член наглядової ради) не наділений особливими повноваження, а користується при виконанні своїх посадових обов’язків повноваженнями (на рівні з іншими членами наглядової ради), які визначені ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства".

Чи оплачує заробітну плату для них АТ?

Порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом (ч.ч.3,4 ст.51 Закону України "Про акціонерні товариства").

Таким чином, відносини незалежного директора (незалежного члена наглядової ради) та АТ, оформленні трудовим договором, можуть бути тільки оплатними, а відносини незалежного директора (незалежного члена наглядової ради) та АТ оформленні цивільно-правовим договором, можуть бути як оплатними, так і безоплатними.

Чи обов’язково незалежний директор має бути акціонером товариства?

У відповідності до ч.ч.2,3 Закону України "Про акціонерні товариства" членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Таким чином, незалежним директором (незалежним членом наглядової ради) може бути обрано як акціонера – фізичну особу, так і представника акціонера (ів) – фізичну особу, так і третю особу – фізичну особу.

Contacts

Director

Garahonych Oleksandr

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - fax 

Executive Director

Kuzhukh Maksym 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - fax 

04211, Kyiv, Obolonska naberezhna, 7, Building 3, Оffice 2

Розробка сайтів "Liberty Digital"