+38 (044) 581-79-54

Про Порядок відчуження об'єктів державної власності

Ямчук Михайло Ростиславович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

30 жовтня 2019 року

 

26 жовтня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 року за № 884, якою затверджено оновлений Порядок відчуження об'єктів державної власності (далі – Порядок).

Уряд визначив ДП «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», що належить до сфери управління Мінекономіки, відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи.

Затверджений Порядок визначає механізм та способи відчуження об'єктів державної власності.

Порядок функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних аукціонів визначить ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» в Регламенті роботи електронної торгової системи.

Дія Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствамдержавним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям (у тому числі у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління); майна, переданого Національній та національним галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування.

Майно відчужуватиметься шляхом продажу на електронному аукціоні.

Проте дія Порядку не поширюватиметься на відчуження:

- цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного майна, включеного до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

- майна, на яке встановлена заборона на відчуження;

- майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

- майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

- майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів), відчуження якого здійснюється державними органами приватизації відповідно до законодавства про приватизацію;

- об'єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг українським громадянам.

Відчуження майна здійснить безпосередньо суб'єкт господарювання, на балансі якого воно перебуває, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції.

Відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту необхідно додатково погоджувати з ФДМУ.

Для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання має подати разом із зверненням стосовно відчуження майна:

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу, крім випадків відчуження майна у процедурі ліквідації за рішенням суб'єкта управління);

- відомості про об'єкти основних фондів, які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на останню звітну дату, що передувала поданню такого звернення стосовно відчуження майна, або на дату оцінки;

- акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

- акт технічного стану майна, складений на дату подання звернення стосовно відчуження майна та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

- за наявності заборгованості з виплати зарплати - відомості про загальну суму заборгованості із зарплати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів.

Суб'єкт управління або ФДМУ має право витребовувати у суб'єкта господарювання додаткові документи у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження відповідних документів. Йдеться про технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо.

Якщо в документах виявлено недоліки (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження), суб'єкт управління або ФДМУ обов'язково пропонують суб'єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи. Документи, що надійшли після доопрацювання, розгляне суб'єкт управління або ФДМУ протягом 10 робочих днів з дати їх надходження.

Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб'єкта управління відповідних документів та погодження ФДМУ.

Фонд держмайна протягом 15 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна.

ФДМУ як організатор продажу нерухомого майна погодить його відчуження та підпише протокол аукціону.

Стартова ціна майна встановлюватиметься на рівні його балансової вартості. ФДМУ здійснюватиме погодження висновку про вартість майна у разі, коли балансова вартість майна становить менше 10 % первісної вартості. Надання погодження чи відмови в погодженні висновку про вартість майна здійснюється протягом 15 робочих днів з дня його подання ФДМУ. Якщо у встановлений строк погодження чи відмову у погодженні такого висновку не надано, висновок про вартість такого майна вважається погодженим.

Відчуження майна здійснюється виключно на електронних аукціонах в електронній торговій системі. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків.

Кошти від продажу нерухомого майна перераховуються покупцем на казначейський рахунок ФДМУ як організатору продажу нерухомого майна.

Організатор аукціону самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднить в електронній торговій системі оголошення про проведення аукціону. Електронні аукціони з продажу майна проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону.

Після оприлюднення оголошення про проведення аукціону потенційні покупці, які мають намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачують реєстраційний та гарантійний внески на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про участь в електронному аукціоні через електронну торгову систему.

До участі в електронному аукціоні допускаються учасники, які подали через електронний майданчик заяву про участь в електронному аукціоні, сплатили реєстраційний та гарантійний внески у визначених розмірах.

За участь в електронному аукціоні з учасників оператором електронного майданчика справляється реєстраційний внесок у такому розмірі:

1) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 20 тис. грн, - один НМДГ;

2) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 50 тис. грн, - сім НМДГ;

3) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять НМДГ;

4) у разі, коли стартова ціна лота становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять НМДГ;

5) у разі, коли стартова ціна лота становить більш як 1 млн. гривень, - сто НМДГ.

Фактичний розмір реєстраційного внеску зазначається в протоколі електронного аукціону.

Усі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

У прийнятому Порядку детально прописано порядок проведення аукціону та розрахунків за придбане майно.

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"