+38 (044) 581-79-54

Про примусове відчуження приватної власності

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

28 лютого 2019 року

 

13 лютого 2019 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (далі – ВС) прийняла постанову по справі № 874/4/17 в якій зробила висновок, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

Відповідно до вказаної вище постанови відмовлено в  задоволенні позову держадміністрації про примусове відчуження частини земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

Ініціатором викупу було приватне підприємство,  яке здійснює господарську діяльність пов'язану з видобуванням корисних копалин. Також сторони не дійшли згоди щодо ціни ділянки, в зв'язку з чим і було ініційовано звернення до суду з позовом про її примусовий викуп.

Наявність суспільної необхідності для примусового викупу земельної ділянки відповідача позивач обгрунтовував розташуванням на ній проектного гірничого відводу польовошпатових руд та гранітів, які належать до корисних копалин загальнодержавного значення, а також забезпечення роботою 79 мешканців суміжних районів та сплатою значних сум податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів.

Як зазначив ВС, позивачем не мотивовано, в чому полягає загальнодержавний інтерес, який обумовлює виключну необхідність примусового відчуження земельної ділянки, а саме по собі розташування на ній корисних копалин загальнодержавного значення не свідчить про наявність такого інтересу, до того ж за умови, що ініціатором викупу (відчуження) земельної ділянки виступає приватне підприємство, яке здійснює господарську діяльність пов'язану з видобуванням корисних копалин для забезпечення власних комерційних інтересів, що свідчить в першу чергу про комерційний характер такої ініціативи.

Крім того, забезпечення робочих місць та сплата обов'язкових платежів до місцевого та державного бюджетів є обов'язком роботодавця, який нерозривно пов'язаний із здійсненням господарської діяльності і також не може характеризувати такі обставини як «виключну необхідність» в розумінні Закону і бути підставою для примусового відчуження належної відповідачу земельної ділянки.

В цій частині позивачем також не доведено, що такі потреби територіальної громади як зайнятість населення і сплата обов'язкових платежів до бюджету, можливо забезпечити лише шляхом примусового відчуження належної на праві власності відповідачу земельної ділянки і що такі потреби не можуть бути забезпечені на інших договірних умовах.

ВС нагадав, що відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"