+38 (044) 581-79-54

Про обчислення позовної давності в кредитному спорі

Гарагонич Олександр Васильович

директор Юридичної компанії «Бі ен Сі»,

кандидат юридичних наук, адвокат

16 жовтня 2018 року

Велика Палата Верховного Суду відступила від правової позиції ВСУ про обчислення позовної давності в кредитному спорі з моменту настання терміну погашення чергового платежу, викладеної в справі № 6-249цс15. ВС визнав можливим стягнення відсотків за кредитом і пені за відсотками в межах позовної давності, обчисленої за три роки (для відсотків) і один рік (для пені) до дня звернення до суду.

У свою чергу ВС, переглянувши справу № 444/9519/12, та 28.03.2018 року своїм рішенням сформулював наступні висновки про правильне застосування норм права:

За змістом статті 526, частини першої статті 530, статті 610 і частини першої статті 612Цивільного кодексу України (далі – ЦК)для належного виконання зобов'язання необхідно дотримуватися певних строків зазначених в договорі, в тому числі зі сплати відсотків, а прострочення виконання зобов'язання є його порушенням.

Відповідно до ч.1 ст. 1048 та ч. 1 ст. 1054 ЦК кредитор має право на одержання від позичальника процентів від суми кредиту, розмір і порядок одержання яких встановлюються договором. Припис абзацу 2 частини першої статті 1048 ЦК про щомісячну виплату відсотків до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може бути застосоване лише в межах узгодженого сторонами терміну кредитування.

Після закінчення визначеного договором терміну кредитування або в разі пред'явлення до позичальника вимоги відповідно до частини другої статті 1050 ЦК банк не має права нараховувати передбачені договором відсотки по кредиту. Права і інтереси кредитодавця в охоронних правовідносинах забезпечуються частиною другою статті 625 ЦК, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання.

Якщо ж у кредитному договорі деталізований обов'язок позичальника повернути борг частинами і передбачена відповідальність за її невиконання, незалежно від визначення в договорі терміну кредитування, право кредитодавця вважається порушеним з моменту порушення позичальником строку внесення чергового платежу. Отже, перебіг позовної давності по кожному щомісячному платежу в межах строку кредитування відповідно до ч. 5 ст. 261 ЦК починається після прострочення чергового платежу і обчислюється окремо по кожному простроченого платежу.

Встановлення строку кредитування в кредитному договорі, який передбачає внесення позичальником щомісячних платежів, має значення не для визначення початку перебігу позовної давності за вимогами кредитодавця з погашення заборгованості за цим договором, а, перш за все, для визначення позичальникові розміру щомісячних платежів. Отже, при зазначених умовах початок перебігу позовної давності не можна визначати окремо для погашення всієї заборгованості за договором (після закінчення терміну кредитування) і для погашення щомісячних платежів (після несплати чергового такого платежу).

Якщо позовна давність по основній вимозі минула до звернення в суд, по додатковій вимозі про стягнення з позичальника штрафу і пені вона теж закінчилася.

Новини

Контакти

Директор

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Виконавчий директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"