+38 (044) 581-79-54

Особливості визначення вартісного критерію контрольованої операції

23 жовтня 2014 року

Савенко Руслан Васильович

юрисконсульт Юридичної компанії «Бі ен Сі»

У загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) Державної фіскальної служби України в категорії 137.01 податківцями надано роз’яснення з питання «Чи враховуються при визначенні вартісного критерію – 50,0 млн. грн. контрольованої операції для цілей застосування пп. 39.2.1.4. пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ операції, проведені за договорами комісії (доручення)?.

Зокрема податківцями вказано на таке.

Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, встановлено п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (надалі – ПКУ). Згідно з п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ контрольованими операціями є:

- господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;

- господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - резидентами, які задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік; застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року; сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року; не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

Контрольованими операціями на підставі пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ є господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. При цьому господарські операції, передбачені у пп. 39.2.1.1 і 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік (пп. 39.2.1.4 п. 39.2 ст. 39 ПКУ).

Підпунктом 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ встановлено, що продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової власності (пп. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Враховуючи викладене, операції з передачі товарів від комітента до комісіонера (повіреного) не є контрольованими, оскільки право власності на ці товари до комісіонера не переходить.

При цьому, операції з надання комісійних послуг таким комісіонером особам, зазначеним у пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, підпадають під визначення контрольованих, якщо обсяг таких послуг за відповідний календарний рік дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування податку на додану вартість).

Відповідаючи на поставлене запитання платників податків податківці заложили механізм заниження вартісного критерію контрольованих операцій між пов’язаними особами, шляхом заміни раніше укладених договорів поставки, купівлі продажу, тощо на договори комісії (доручення) із заложеним у них аналогічним відсотком заробітку. Таким чином, комітент позбавляється ризику того, що господарські операції комісії будуть «доплюсовані» йому податківцями до критерію контрольованості операцій і надає додаткову можливість ручного регулювання граничного розміру своїх контрольованих операцій із пов’язаними особами.

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"