+38 (044) 581-79-54

Щодо категорії платників, яким необхідно здійснювати реєстрацію акцизної накладної

Куцмида Вадим Ігорович

юрист Юридичної компанії «Бі ен Сі»

25 січня 2019 року

Відповідно до п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (надалі — ПК України) платниками акцизного податку є: - особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини; - особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України; - фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства; - особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку; - особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу; - особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог; - особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов; - особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов; - особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів; - оптовий постачальник електричної енергії; - виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії, не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії за умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії та/або з постачання електричної енергії, крім платників, зазначених в підпункті 212.1.12 цього пункту; - особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок; - особа, яка реалізує пальне.

Відповідно до п. 231.1 ст.231 ПК України платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

Виробник пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер акцизної накладної;

б) дата складання акцизної накладної;

в) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник акцизного податку, - особи, що реалізує пальне;

г) код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) особи, що реалізує пальне, та отримувача пального;

ґ) повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків, - отримувача пального;

д) код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

е) опис пального;

є) обсяг пального в літрах, приведених до t 15 °C.

Відповідно до п. 231.4 ст. 231 ПК України право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому статтею 212 цього Кодексу.

Відповідно до роз`яснення ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 22.12.2018 року на офіційному сайті за посиланням: http://bit.ly/2RfSsrK роз’яснено, що відповідно до п.8 Порядку №218 у випадку відвантаження пального для власного споживання також складається акцизна накладна.

Відповідно до п.8 Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального затвердженого Міністерством фінансів України за №218 від 25.02.2016 року передбачено, що в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної вказуються основні реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи - отримувача пального:

для юридичної особи - найменування та код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі при взятті на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу ІІ Кодексу.

Обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г» та «ґ» пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб), повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків), не вказуються при складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної у разі:

реалізації отримувачам, що не є платниками акцизного податку з реалізації пального (кінцевим споживачам та суб’єктам господарювання, які відсутні у Реєстрі платників акцизного податку, крім відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Кодексу);

відвантаження пального з метою власного споживання;

втрати пального як в межах, так і понад встановлені норми втрат, псування, знищення пального, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального;

відвантаження виробником пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно).

Стаття 229 ПК України говорить про особливості оподаткування, щодо етилового спирту та нафтопродуктів, які використовуються як сировина в нафтопереробній та хімічній галузі, а також компонентів речовин, що використовуються до моторних палив.

Таким чином, акцизна накладна складається особами (юридичними та фізичними), що мають відповідні дозвільні документи, мають статус платника акцизного податку та внесені до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

Особи, які купують паливо та використовують його для власних потреб не повинні та не мають право складати акцизну накладну. Оскільки в ПК України чітко зазначено хто має складати акцизну накладну та мають право на її складання.

Підприємство не має права складати акцизної накладної на паливо, оскільки не є платником акцизного податку, не зареєстрована в реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та використовує паливо для власного споживання. Норма розтлумачена ДФС від 22.12.2018 року щодо необхідності складання акцизної накладної для власного використання стосується осіб, що реалізовують (продають) паливо юридичним та фізичним особам.

Новини

Контакти

Голова об'єднання

Гарагонич Олександр Васильович 

o.harahonych@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 550 42 26 

(044) 581 79 56 - факс 

Директор

Кожух Максим Сергійович 

mskozhuh@gmail.com 

(044) 581 79 56 

(050) 352 86 62 

(044) 581 79 56 - факс 

04211, м. Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 3, офіс 2

Ми на карті


View Larger Map

Розробка сайтів "Liberty Digital"